zonnepanelen

Praktijkvoorbeeld: Zonnepark op voormalige zweefvliegstrip vliegbasis

Omwonenden van Vliegbasis Eindhoven hebben een zonnepark ontwikkeld op het Defensieterrein. Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser opende het 11.040 panelen tellende zonnepark eind maart. Zonnepark Welschap is het grootste zogenoemde postcoderoosproject van Nederland. Het levert jaarlijks een kleine 3 miljoen kilowattuur schone energie, goed voor zo’n 900 huishoudens.

‘Subsidieplafond op zonne-energie is slecht voor het klimaat’

UNETO-VNI is blij dat er snel duidelijkheid komt over de opvolging van de salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen. Tegelijkertijd waarschuwt de installatiekoepel voor het effect van een eventueel subsidieplafond. Bestuursvoorzitter Doekle Terpstra vindt het essentieel dat minister Wiebes een ruim budget beschikbaar stelt voor de terugleversubsidie.

23.000 zonnepanelen voor groen Ameland

De gemeente Ameland zet flinke stappen als het gaat om verduurzaming en het opwekken van duurzame energie. Neem alleen al het zonnepark van liefst 10 ha; met 23.000 zonnepanelen het grootste van Nederland. Samen met inwoners, bedrijven en lokale partijen, ontwikkelt het Waddeneiland een slim energienet. Alles met als doel om in 2020 grotendeels zelfvoorzienend te zijn in de energieproductie.

Zekerheid over salderen na 2020

De stimulering van zonnepanelen via de salderingsregeling wordt verlengd. Dat maakte minister Kamp bekend in de Kamerbrief van 12 juli 2017. Een aanpassing van de regeling wordt overgelaten aan een nieuw kabinet.

Najaarsronde SDE+ 2016 opent 27 september

Op dinsdag 27 september start de najaarsronde SDE+ 2016. Dit staat in de Staatscourant van woensdag 20 juli. De belangstelling voor de productie van hernieuwbare energie is groot. Daarom stelt het kabinet 1 miljard euro meer subsidie beschikbaar dan eerder was aangekondigd. Het gaat niet om nieuw geld, maar om budget dat voor de komende jaren al begroot was voor hernieuwbare energie. Het totaalbudget komt daarmee op 5 miljard euro.