zonnepanelen

Sportcomplex Flidunen sterk verduurzaamd

Sportcomplex Flidunen te Vlieland is sterk verduurzaamd; het energieverbruik is met 64%teruggebracht. Vlieland heeft, samen met de andere Waddeneilanden, de ambitie om energieneutraal te zijn in 2020. De enorme verduurzaming van het veel bezochte sportcomplex en overdekt zwembad Flidunen is een concreet resultaat van deze ambitie. Met hulp van de Provincie Friesland, Urgenda en de ASN Bank speelt de gemeente sterk in op een bestaan van het complex in de toekomst.

TU Delft krijgt 4500 zonnepanelen op daken van campus

Zo wil de universiteit een kwart van de energievraag zelf duurzaam opwekken, 40 procent energie besparen en de eigen uitstoot van CO2 met de helft terugbrengen. Met de aanleg van de 4500 zonnepanelen, tienduizend vierkante meter in totaal, wordt 1,2 megawatt aan zonne-energie opgewekt. Daarmee kan een deel van de universiteit van elektriciteit worden voorzien.

Nieuwe energie op oude daken

De belangstelling voor zonnepanelen groeit. Ook onder eigenaren van monumenten en bewoners binnen beschermde gezichten. Is dat een goed idee, zonnepanelen op een historisch dak plaatsen? Drie nieuwe publicaties van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bieden de helpende hand.

Column Rob van Bergen: Zon zoekt … kwaliteit!

Met deze ietwat flauwe zinspeling (gepikt bij Natuur & Milieu voor een collectieve inkoopactie van zonnepanelen) heb ik toch even uw aandacht gevangen. Want we kunnen de zon toch kwaliteit niet ontzeggen. Een betrouwbare energiebron die miljarden jaren meegaat, wat wil je nog meer! Terecht dat we die bron steeds meer inzetten, vooral ook om individueel minder afhankelijk te worden van allerlei instabiele regimes van energiebedrijven (ja, ze hebben mij nog niet helemaal van hun goede intenties overtuigd, dat leest u goed).

’Ontwikkeling Zonne-energie’

Holland Solar is de brancheorganisatie van Nederlandse experts in zonne-energie. Martijn Schootstra, bestuurslid en penningmeester van Holland Solar, geeft in dit artikel zijn visie op de ontwikkeling van zonne-energie.

Deze iconische gebouwen wekken zonne-energie op

Zonne-energie wordt wereldwijd steeds meer toegepast om duurzame elektriciteit op te wekken of water te verwarmen. Een aantal overheden hebben bij grootschalige nieuwbouw of renovatie van hun monumenten ook gekozen voor zonne-energie. Bekijk hier 5 iconische gebouwen waarbij zonne-energie is toegepast.