zorgvastgoed

Praktijkvoorbeeld: ‘Passief Bouwen’ voor ouderenzorg KleinGeluk

Syntrus Achmea Real Estate & Finance zet samen met Trebbe Klok een nieuwe stap in duurzaam vastgoed. In Apeldoorn worden 86 gasloze appartementen gerealiseerd zonder warmtepomp volgens het concept van ‘Passief Bouwen’. Uitmuntende isolatie zorgt ervoor dat er nauwelijks energie nodig is voor de verwarming, terwijl zonnepanelen het grootste deel van de benodigde stroom opwekken.

Praktijkvoorbeeld – Innovatieve en energiezuinige zorglocatie

In Heerde wordt druk gebouwd aan een innovatieve zorglocatie. Twaalf zorgwoningen zullen elk plaats bieden aan acht bewoners. Het geheel gaat deel uitmaken van een zogenoemde inclusieve samenleving waar de zorgwoningen geïntegreerd worden in een nog nieuw te bouwen wijk. BAM verzorgt na oplevering ook gedurende 25 jaar het onderhoud. In de ontwerpfase werd hiermee al rekening gehouden.

Column: Stop een thermometer in uw (zorg) vastgoed!

Zorgvastgoed is voor menig bestuurder een kopzorg. De invoering van zorgzwaartepakketten heeft grote financiële gevolgen en leidt soms zelfs tot leegstand. Gebouwen, opgeleverd in de vorige eeuw, voldoen niet meer aan de huidige zorgbehoeften en woonwensen. Hoge energielasten zorgen nu voor hoge exploitatiekosten. En door de ‘business as usual’ wordt verduurzaming uitgesteld. Zonde, want iedereen wordt (letterlijk) beter van duurzaam zorgvastgoed, betoogt energiebesparingsadviseur Erwin Kamminga.

Interview: “Ons bruto vastgoedrendement ligt tussen de 5 en 7%”

Stichting Groenhuysen, bestaande uit 2.300 medewerkers en 1.700 vrijwilligers, biedt ruim 4.000 ouderen in de regio Roosendaal zorg aan. Groenhuysen beschikt over 25 centra voor wonen met zorg en behandelcentra in de regio van Roosendaal in West-Brabant. De centrale missie van de stichting: Ouder worden, jezelf blijven. Ouderen moeten het leven kunnen leiden zij zelf willen leven. Steekwoorden: zelfregie, eigen kracht, onafhankelijkheid, vertrouwen, veiligheid en zekerheid. De zorgdiensten worden zoveel in de eigen leefomgeving van de ouderen geleverd. Joost Spithoven reisde af naar Roosendaal om directeur Hennie Brons een aantal vragen voor te leggen.

“Investeren in zorgvastgoed vergt flexibiliteit belegger”

In december vorig jaar is er een historisch klimaatakkoord gesloten. In het streven naar maximaal 1,5 graad temperatuurstijging, moet de EU in 2020 20 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2005. Afgelopen zomer zijn er nieuwe doelstellingen bijgekomen voor de periode 2020-2030. In totaal staan ‘we’ voor de opgave van 36 procent reductie.

Onderzoek: Steeds meer beleggers stappen in zorgvastgoed

Zorgvastgoed is steeds meer in trek bij beleggers. In de eerste helft van 2016 is voor zo’n 241 miljoen euro aan zorg aangekocht door commerciële beleggers. Een record, zo blijkt uit het trendreport Zorgvastgoed van vastgoedadviseur CBRE. In 2015 is er voor ca. 350 miljoen euro aan zorgvastgoed aangekocht door commerciële partijen. In 2014 was dat ongeveer 275 miljoen. In de eerste zes maanden in 2016 komt het totaal op 241 miljoen euro.

Drie paden naar duurzaam zorgvastgoed

Sinds 2013 zet Energiesprong zich in om zorgvastgoed energieneutraal te maken. Op dat vlak zijn in de afgelopen drie jaar diverse stappen gezet. In de uitgave ‘Op weg naar energieneutrale zorggebouwen’ wordt de lezer meegenomen in een tocht over een drietal paden. Elk pad leidt naar duurzamer vastgoed.

Succesfactoren herbestemming zorgvastgoed

Er komt steeds meer vastgoed leeg te staan en de behoefte aan woonruimte neemt toe. In het zorgvastgoed bijvoorbeeld. Platform 31 onderzocht in opdracht van het Expertteam Transformatie wat de succes- en faalfactoren zijn van 10 verschillende transformaties van zorg naar woonruimte.

Gezocht: Zorginstellingen die energieneutraal willen worden

Energiesprong organiseert een innovatieprogramma voor het vernieuwen van zorgvastgoed naar energieneutraal. Voor renovatie geldt een besparing van minimaal 45 procent op primaire energie ten opzichte van het huidige gebruik en voor nieuwbouw is dit zelfs energieneutraal. Wij roepen zorginstellingen op om deel te nemen aan ons programma. Energieneutraal Zorginstellingen met een hoge energie-ambitie; minimaal 45 procent energiereductie voor renovatie en energieneutraal voor nieuwbouw. Intrinsieke motivatie van bestuur en uitvoerende medewerkers van de zorginstelling. Bereidheid om kennis te delen en als voorbeeld te […]

Zorgvastgoed: 30 miljoen euro besparen zonder investering

Nederlandse zorgcentra kunnen gezamenlijk een bedrag van maar liefst 30 miljoen euro besparen op jaarbasis, zonder daarvoor ook maar een cent te hoeven investeren. Dit blijkt uit het rapport ‘Samen verduurzamen’ (zie in bijlage hieronder) van woningcorporatie Habion en actie-organisatie Urgenda. Dit rapport werd aan Jan Terlouw in woonzorgcentrum Arcadia in Rotterdam uitgereikt (zie foto). Het is voor het eerst dat energiebesparing in Nederlandse woonzorgcentra op deze schaal is onderzocht. Energiestrijd Zorghuizen Aanleiding voor het rapport waren de resultaten van […]