UPDATES

Taskforce Bouw aan de slag

Door Redactie - 27 januari 2017

Tags:

De Taskforce Bouw van Bernard Wientjes is klaar voor de start. Deze Taskforce krijgt de opdracht de bouwsector te versterken en oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen die te maken hebben met de bouw. Zoals het verduurzamen van woningen en nog effectiever gebruik van bouwgrondstoffen. Eerder stelde minister Kamp van EZ als kartrekker Bernard Wientjes aan; zijn eerste actie was het samenstellen van een Taskforce. Het doel van de Taskforce is helder: in maart een eerste versie opleveren van de  ‘De Bouwagenda’.

Dit bericht verscheen eerder op Uneto-Vni.nl 

Ambities

‘Bouwministers’ Kamp (EZ), Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Blok (Wonen en Rijksdienst) presenteerden het plan voor De Bouwagenda vorig jaar op 29 november in een brief aan de Tweede Kamer. Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincies beoogt het kabinet met De Bouwagenda voor 2017 – 2021 de bouwsector te versterken en oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen als het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden, en effectiever gebruik van grondstoffen. Andere ambities betreffen het aanleggen van een toekomstbestendige infrastructuur en het integreren van ICT- en datatoepassingen in de bouw.

Taskforce

De Taskforce Bouw stelt De Bouwagenda op en zorgt er daarna als dagelijks bestuur voor dat het programma gerealiseerd wordt. De twaalf leden van de Taskforce komen hiervoor als ‘doe-groep’ iedere maand of zoveel vaker als nodig bijeen. De Bouwcoalitie, bestaande uit zo’n 40 vertegenwoordigers van organisaties uit de bouwsector, ziet als algemeen bestuur toe op de verrichtingen van de Taskforce. Deze coalitie komt ten minste drie keer per jaar bijeen. Een vijfkoppig programmabureau onder leiding van projectdirecteur Ben Spiering ondersteunt de Taskforce en de Bouwcoalitie.

Samenstelling Taskforce

De Taskforce Bouw bestaat uit vertegenwoordigers van de ‘gouden driehoek’ (overheid, markt en kennisinstellingen), aangevuld met ‘trekkers’ met verantwoordelijkheid voor deelmarkten (o.m. vastgoed, infra) en enkele thema’s (o.m. human capital). Naast voormalig werkgeversvoorman Bernard Wientjes maken van de Taskforce deel uit Gert-Jan Buitendijk (Directeur-Generaal Bestuur en Wonen van het Ministerie van BZK), Claudia Reiner (vicevoorzitter Uneto-VNI), Maxime Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland), Elphi Nelissen (decaan faculteit Bouwkunde TU Eindhoven), de Amsterdamse wethouder Pieter Litjens, Albert Martinus (namens MKB Infra), architect Ben van Berkel (UNStudio / Kenzo Tange Chair Harvard), Koene Talsma (voormalig lid van de Raad van Bestuur van Dura Vermeer), Annemieke Nijhof (CEO ingenieursbureau Tauw), Rob van Wingerden (CEO van BAM) en Joanne Meyboom (directeur divisie Building Technologies Siemens). Alle leden van de Taskforce zitten er op persoonlijke titel en hebben draagvlak en commitment vanuit de sector.