Verduurzaming gemeenten

 

RVO helpt!

Checklist split incentive

 

Bekijk de infographics >

Nieuw! Pre check voor een EPC

 

Lees verder >

Nieuw! Kompas energiewetgeving

 

Lees verder >

Nieuws

TVVL Matchmaking Kennisontwikkeling over 4 projecten

Tijdens Matchmaking TVVL Kennisontwikkeling wordt een toelichting gegeven op 4 projecten die zich op dit moment in de startfase bevinden. TVVL is op zoek naar mensen en bedrijven met gave ideeën of die op verschillende manieren een bijdrage kunnen leveren aan een van deze projecten.

Praktijkvoorbeeld – Zorginstelling Libra op weg naar energieneutrale bedrijfsvoering

Zorginstelling Libra Revalidatie & Audiologie bespaart in rap tempo energie. Jan de Groot, manager bedrijfsvoering, staat aan de basis van het verduurzamingsproces. In een paar jaar tijd liggen er zonnepanelen op het dak, zijn er Green Deals getekend, is een nieuw voedingsconcept gelanceerd, komen veel medewerkers met de elektrische fiets naar het werk, en is er minder restafval.

ontdek in 3 stappen welke tool voor u ideaal is

1
ik ben...

2
nieuwsgierig naar...

3
in de vorm van...


22 tools gevonden
Infographics split incentive
Infographics split incentive

De split incentive is een knelpunt dat wordt ervaren in de vastgoedsector met (interne) huurders en verhuurders.

naar de tool
Pre check voor een EPC
Pre check voor een EPC

Check: is een EPC geschikt? Zie in 5 minuten of een EPC voor uw project geschikt is!

naar de tool
Kompas Energiewetgeving
Kompas Energiewetgeving

Interactieve tool die overzicht biedt in de energiewetgeving voor uw gebouw en organisatie, inclusief hulpmiddelen en tips om daar aan te kunnen voldoen.

naar de tool
Quickscan Energiebesparing
Quickscan Energiebesparing

Handreiking om de discussie over verduurzamingsmaatregelen tussen verhuurders en huurders van bestaande kantoorgebouwen te stimuleren en te ondersteunen.

naar de tool
Menukaart Prestatiecontracten
Menukaart Prestatiecontracten (+ Engels)

Een raamwerk bij het opstellen van een prestatiecontract voor het beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties of hele gebouwen. Basis voor een prestatiecontract.

naar de tool
Kieswijzer duurzaamheidsinstrumenten
Kieswijzer duurzaamheidsinstrumenten

De Kieswijzer Duurzaamheidsinstrumenten helpt mede bepalen welk instrument het meest geschikt is om tot een duurzaamheidwaardering van vastgoed te komen.

naar de tool
Greenlease Menukaart
Greenlease Menukaart (+ Engels)

De Greenlease Menukaart is een online tool voor eigenaren en huurders van vastgoed om hen te helpen hun duurzaamheidambities vast te leggen in concrete huurbepalingen.

naar de tool
Energiekaart
Energiekaart

De Energiekaart winkels geeft in één oogopslag inzicht in energiegebruik van winkels. Ook biedt het tips om energiegebruik te verminderen.

naar de tool
Infographics
Infographics

Visueel inzicht in bijvoorbeeld het energielabel utiliteit, bodemenergiesystemen, GPR gebouw, prestatiecontracten, certificering, circulair bouwen en meer.

naar de tool
Investeren in energie-efficiëntie
Investeren in energie-efficiëntie

Achtergronden bij financiële berekeningen van de terugverdientijd van installaties. Nuttig bij het bepalen van het rendement van energie-efficiëntiemaatregelen.

naar de tool
Database Energiezuinig Gebouwd
Database Energiezuinig Gebouwd

De database Energiezuinig Gebouwd biedt een overzicht van de beste voorbeelden van innovatieve energiezuinige projecten in de gebouwde omgeving.

naar de tool
Infographic Energielabel
Infographic Energielabel

Wat moet je allemaal weten over het energielabel? Sinds afgelopen januari zijn er verschillende feiten rondom het energielabel utiliteit veranderd. Deze infographic laat de laatste stand van zaken zien.

naar de tool
Infographic bodemenergie
Infographic bodemenergie

De infographic kan opdrachtgevers helpen bij het inkopen van het Bodemenergiesysteem en de bijbehorende exploitatiefase.

naar de tool
Infographic GPR Gebouw
Infographic GPR Gebouw

GPR Gebouw meet de duurzaamheid van bestaande bouw, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw. Tijdens iedere fase: beleid, ontwerp, realisatie en renovatie.

naar de tool
Infographic prestatiecontracten
Infographic prestatiecontracten

Deze infographic helpt opdrachtgevers door het overzichtelijk weergeven van de 10 belangrijkste tips bij prestatiecontracten.

naar de tool
Infographic BREEAM NL
Infographic BREEAM NL

BREEAM-NL is een instrument om integraal de duurzaamheid van gebouwen te meten en te beoordelen. De zes belangrijkste feiten over BREEAM-NL.

naar de tool
Infographic RETScreen
Infographic RETScreen

De belangrijkste feiten over de softwaretool Retscreen, die helpt bij besluitvorming over duurzame energie en energiebesparingsprojecten in gebouwen.

naar de tool
Infographic LEED
Infographic LEED

LEED is het internationale alternatief voor het BREEAM certificaat voor ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer van gebouwen. De infographic laat de 9 belangrijkste feiten over LEED zien.

naar de tool
Infographic Circulair bouwen
Infographic Circulair bouwen

Circulair bouwen is het minimaal gebruiken en het maximaal hergebruiken van grondstoffen en producten bij het ontwerp en de exploitatie van gebouwen.

naar de tool
Infographic Energiebesparing
Infographic Energiebesparing in kantoren

De erkende maatregelenlijst voor kantoren in beeld. De lijst maakt het makkelijk om energie te besparen en zo aan de wet te voldoen.

naar de tool
Artikelen & Blogs
Artikelen & Blogs

Op de site van het Platform Duurzame Huisvesting vind u elke dag nieuwe artikelen en tools

naar de site
Infographic Verduurzaam Bestaande Kantoren
Infographic Verduurzaam Bestaande Kantoren

Verduurzamen gaat om meten, weten en samen verbeteren. Deze infographic geeft inzicht in de meerwaarde van certificering en quickscans in verduurzaming van bestaande bouw.

naar de tool
deze toolbox op uw site? neem dan contact met ons op.

Events

Partners

De Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) stelt het belang van een gezond binnenklimaat voorop en lobbyt om invulling te geven aan de missie: ‘gezonde binnenlucht voor iedereen’. De VLA vertegenwoordigt fabrikanten, leveranciers en dienstverleners op het gebied van luchttechnische apparaten die actief zijn op de Nederlandse markt. De vereniging is actief in normcommissies en wordt betrokken bij nieuwe wet- en regelgeving. De VLA zorgt voor informatieverstrekking naar en kennisuitwisseling tussen de leden. Tenslotte onderhoudt de VLA in het belang van haar leden contacten met kennisinstituten, belangenorganisaties en ministeries. Op Europees niveau wordt samengewerkt met de Europese belangenorganisatie voor ventilatie Eurovent. VLA is één van de 45 brancheorganisaties van FME, de overkoepelende brancheorganisatie voor de technologische industrie waarbij ruim 2.200 technologische bedrijven in Nederland aangesloten zijn. Website: https://www.platformbinnenlucht.nl/

Lees verder >

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar blijvende verduurzaming van de bebouwde omgeving in Nederland. Daartoe ontwikkelt de organisatie keurmerken voor een onafhankelijke beoordeling van gebouwen (zowel nieuw als bestaand) en gebieden op het gebied van duurzaamheid.

Lees verder >

De vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen.

Lees verder >

Techniek Nederland is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel. Twee grote sectoren die essentieel zijn voor de Nederlandse economie. Als een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland zijn we een factor van betekenis. Zo zijn we continu in gesprek met de overheid en de politiek, het onderwijs, de media, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties.

Lees verder >

TVVL is de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen en bestaat sinds 1959. TVVL, een personenvereniging met circa 1200 leden en 500 begunstigers, is één van de belangrijkste kennisplatforms op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.

Lees verder >

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. En voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst. En voert in opdracht van het Ministerie van VROM het programma ‘Energie & Gebouwde Omgeving’ uit.

Lees verder >

Vastgoed Belang is een belangenbehartiger van particuliere beleggers in vastgoed, die goed zijn voor 60% van de jaarlijkse investeringen in vastgoed (JLL 2008).

Die belangenbehartiging richt zich op verbetering van het rendement, dat met name door het overheidsbeleid in de exploitatie van (zelfstandige) woningen zorgen geeft.

Lees verder >

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud is verdeeld in verschillende secties. De Sectie Onroerend Goed (NVDO-SOG) wil het onderhoudsmanagement professionaliseren bij onroerend goed (utiliteit en woningbouw). De leden bestaan uit: eigenaren-gebruiker, eigenaren-verhuurder, gebouwbeheerders, dienstverleners (in- en extern) en specialisten (bureaus).

Lees verder >

Facility Management Nederland is dé beroepsvereniging voor het facilitaire domein dat als platform bindt en verbindt. We zijn een actieve vereniging, een netwerk van professionals, die kennis en ervaring haalt uit de markt en dit onder de leden verspreidt op tal van manieren. Ruim 2.300 leden zijn aangesloten bij het FMN netwerk. Lees meer over onze visie en standpunten over de klimaatopgave. Website: www.fmn.nl

Lees verder >

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Website: www.rijksvastgoedbedrijf.nl Contactpersoon: Miranda Groot Zwaaftink

Lees verder >

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector was in 2014 in Nederland goed voor ruim 4,5% van het bruto binnenlands product (bbp) en voor een productie van ruim 55 miljard euro. De sector biedt werk aan ruim 460.000 mensen. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. De vereniging werkt aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doet Bouwend Nederland we aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice. Website: www.bouwendnederland.nl Contactpersoon: Helen Visser

Lees verder >

ISSO is het kennisinstituut voor bouw- en installatietechniek. ISSO is er voor vakmensen die zorgen voor gezonde, veilige en duurzame gebouwen. Website: www.isso.nl Contactpersoon: Rob van Bergen

Lees verder >

TNO maakt wetenschappelijke kennis toepasbaar om het innovatief vermogen van bedrijfsleven en overheid te versterken. TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van zijn expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.

Lees verder >

Tijdens Matchmaking TVVL Kennisontwikkeling wordt een toelichting gegeven op 4 projecten die zich op dit moment in de startfase bevinden. TVVL is op zoek naar mensen en bedrijven met gave ideeën of die op verschillende manieren een bijdrage kunnen leveren aan een van deze projecten.

Lees verder >
 
 

Copyright Platform Duurzame Huisvesting

Social Media

Adres / Route