PARTNER

Vastgoed Belang

Vastgoed Belang is een belangenbehartiger van particuliere beleggers in vastgoed, die goed zijn voor 60% van de jaarlijkse investeringen in vastgoed (JLL 2008).
Die belangenbehartiging richt zich op verbetering van het rendement, dat met name door het overheidsbeleid in de exploitatie van (zelfstandige) woningen zorgen geeft.

Vastgoed Belang richt zich tegen de vele overheidsmaatregelen, die het rendement aantasten. Op dit moment is de inzet van Vastgoed Belang gericht op:
• Liberalisering van particuliere huurwoningen
• Voorkomen, dat de gewenste investeringen in energiezuinigheid van woningen en commercieel vastgoed alleen ten laste komen van de belegger
• Bevorderen van de mogelijkheden en kansen voor de particuliere beleggers om daadwerkelijk te beleggen in bestaand en nieuw vastgoed
• Bevorderen van een gelijk speelveld op de vastgoedmarkt
• Bieden van zekerheid aan beleggers in indirect vastgoed (vastgoedfondsen)

De particuliere sector kan zelf veel doen om de belangenbehartiging te ondersteunen. Vastgoed Belang meent dat er moet worden gewerkt aan de navolgende ‘speerpunten’:
• Verbetering van transparantie van de sector
• Verbetering van de kwaliteit van de sector
• Professionalisering van de particuliere sector

Gegevens


 

 

 

website: www.vastgoedbelang.nl