THEMA

Toekomstbestendig

Steeds meer bedrijven zien het belang en de urgentie van verduurzaming. Alleen hoe weet je nou waar je als organisatie aan moet voldoen? Zijn de maatregelen die je nu neemt, over vijf jaar nog steeds de juiste? Beschik je als organisatie over de juiste mensen, juiste prioriteiten en de juiste organisatiestructuur om de grootste plannen daadwerkelijk van de grond te krijgen? Met andere woorden, is jouw organisatie toekomstbestendig?

Een toekomstbestendige organisatie

Toekomstbestendigheid zit in heel veel aspecten. Het heeft niet alleen te maken met weten aan welke wet- en regelgeving je als organisatie moet voldoen, nu en in de toekomst, maar het heeft ook betrekking op alle randvoorwaarden. Randvoorwaarden zoals de juiste mensen, de juiste prioriteiten en de juiste organisatiestructuur om de beoogde veranderingen te bewerkstelligen. Platform Duurzame Huisvesting ziet dat hier een groot vraagstuk ligt, en draagt hier op verschillende wijzen aan bij.

Een toekomstbestendige organisatie

Heeft jouw organisatie plannen om het bedrijfsvastgoed te verduurzamen? Dan wil je vast dat dit op een effectieve, efficiënte en toekomstbestendige wijze wordt aangepakt. Hiervoor heeft Platform Duurzame Huisvesting de tool ‘Check energieke vastgoedorganisaties’ ontwikkeld. Deze tool helpt om snel inzichtelijk te krijgen of jouw organisatie klaar is voor deze verduurzamingsslag. Zijn er bijvoorbeeld uitgewerkte integrale plannen? Werkt iedere betrokkene mee? Hoe is het kennisniveau? Is er budget? Zijn de processen uitgedacht? Aan de hand van dertig meerkeuzevragen krijg je binnen enkele minuten inzicht in de status van jouw organisatie.

Ga naar de tool ‘Check energieke vastgoedorganisaties’