Wetchecker energiebesparing

Energiebesparingsverplichtingen, alle ondernemers hebben ermee te maken. Maar wat geldt nou voor wie? Met deze wetchecker kun je eenvoudig nagaan welke wettelijke verplichtingen voor jouw onderneming (bedrijf of instelling) gelden. Beantwoord alle vragen en binnen 5 minuten geeft de wetchecker aan op hoofdlijnen wat de verplichtingen zijn voor jouw onderneming en hoe je hieraan kan voldoen.

Klik hier voor de Wetchecker Energiebesparing.

Wat heb je nodig om de wetchecker in te vullen?

De wetchecker wordt per vestiging ingevuld, tenzij de informatie bij de vraag anders vermeldt. Om de wetchecker in te kunnen vullen, is het volgende nodig:

  • omgevingsvergunning vestiging (indien verleend)
  • energierekening, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten
  • financiële jaarrekening
  • aantal werknemers
  • gebouwoppervlak van alle gebouwen, terrein en gebruiksoppervlak van de kantoorfunctie
Contact

Heb je vragen over (het gebruiken van de) Wetchecker Energiebesparing? Neem dan contact op met bureau@platformduurzamehuisvesting.nl

De Wetchecker Energiebesparing is ontwikkeld door RVO.