Wetchecker energiebesparing

Bedrijven en maatschappelijke instellingen moeten voor hun activiteiten en gebouwen energie besparen en de uitstoot van CO2 verminderen. Dit is een verplichting. Met de Wetchecker energiebesparing checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw organisatie of gebouw zijn.

Klik hier voor de Wetchecker Energiebesparing.

Aan de slag

Vóórdat u de Wetchecker energiebesparing start:

 • Houd uw energierekening en financiële jaarrekening bij de hand.
 • Zorg dat u weet hoeveel werknemers uw organisatie in dienst heeft.
 • Breng voor elke locatie en elk gebouw van uw onderneming onderstaande informatie in kaart.
 • Hoeveel energie er wordt gebruikt.
 • Hoe groot de gebruiksoppervlakte is.
 • Wat de gebruiksfunctie is van uw gebouw(en).
 • Welke installaties er zijn voor verwarming, koeling, ventilatie, warm water, verlichting, automatisering en controle.
Voor vastgoedeigenaren

Bent u vastgoedeigenaar? Dan u de wetchecker ook invullen als niet u, maar uw huurders de activiteiten uitvoeren. Kies dan bij uw bedrijfsactiviteit voor ‘dienstverlening’. En vervolgens ‘verhuur en handel van onroerend goed’.

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2023 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. In de wetchecker houden we hier al rekening mee. Het overzicht dat u krijgt, heeft daarom (voor een deel) verplichtingen die pas gelden als de Omgevingswet geldig is.

Welke verplichtingen staan in de Wetchecker?

In de Wetchecker energiebesparing gaan we uit van de verplichtingen:

 • energiebesparingsplicht, met bijbehorende informatie- of onderzoeksplicht energiebesparing
 • EED-auditplicht
 • rapportageveprlichting werkgebonden personenmobiliteit
 • energielabelplicht voor (overheids)gebouwen
 • energielabel C-plicht voor kantoorgebouwen
 • energieprestatie-eisen bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen
 • energieprestatie-eisen bij installatie en renovatie van gebouwinstallaties
 • verplichte keuringen voor gebouwinstallaties
 • gebouwautomatisering en controlesysteem (GACS) verplichting
Contact

Heb je vragen over (het gebruiken van de) Wetchecker Energiebesparing? Neem dan contact op met bureau@platformduurzamehuisvesting.nl

De Wetchecker Energiebesparing is ontwikkeld door RVO.

Klik hier voor de Wetchecker Energiebesparing.