THEMA

Bekostiging & Financiering

Eén van de grootste vraagstukken rondom de verduurzaming van de utiliteitsbouw heeft betrekking op de financiering hiervan. Investeringen in duurzame alternatieven vallen vaak hoger in de kosten. Tegelijkertijd verdienen deze investeringen zich vaak terug en zijn er talloze mogelijkheden die de financiering mogelijk maken.

Pleiten voor kosteneffectieve maatregelen

De transitie naar duurzame utiliteitsbouw brengt een kostenplaatje met zich mee. Gezien de hoogte van deze kosten, is het zeer van belang dat de investeringen op het juiste moment worden genomen, en dat er geen desinvesteringen worden gedaan. Daarom maakt Platform Duurzame Huisvesting zich hard voor kosteneffectieve maatregelen: oftewel maatregelen die met zo’n laag mogelijke investering tot het beste resultaat leiden en binnen afzienbare tijd terug te verdienen zijn.

Platform Duurzame Huisvesting als sparringpartner

Ons inzetten voor kosteneffectieve maatregelen, doen we op verschillende wijzen. Zo is Platform Duurzame Huisvesting een sparringpartner voor de overheid, en kunnen we bij de realisatie van nieuw beleid de mening van onze achterban meegeven over de effectiviteit van het idee of de maatregelen. Daarnaast proberen we samenwerkingen op te zoeken, om de kosteneffectiviteit van maatregelen te verbeteren. Zo heeft TNO een contingentenaanpak voor de woningbouw ontwikkeld, en wordt Platform Duurzame Huisvesting ingezet als klankbordgroep om te ontdekken of de aanpak van TNO ook kan werken voor de utiliteitsbouw.

  “Als je energie bespaart dan biedt dat structurele voordelen: lagere energiekosten, meer rendement op je investering, gezonder binnenklimaat én de zekerheid dat je voldoet aan de wettelijke eisen om de Klimaatdoelen te behalen” 
Financiering toegankelijk maken

Tegelijkertijd vindt Platform Duurzame Huisvesting het ook belangrijk om bij te dragen aan de daadwerkelijke uitvoering van verduurzaming. Daarom ondersteunen we verschillende initiatieven die de financiering van het verduurzamen van de utiliteitsbouw mogelijk kunnen maken, zoals BespaarGarant (voor bedrijfsvastgoed) of Leidraad Green Lease (voor huurders en eigenaren). Wil jij aan de slag met verduurzaming van je bedrijfsvastgoed? Ontdek dan wat beide initiatieven voor jou kunnen betekenen.

Meer informatie over BespaarGarant.
Bekijk hier de Leidraad Green Lease