Visie en doelstellingen

De visie

Verbetering van samenwerking in de huisvestingsketen zorgt voor aantoonbare resultaten bij het verduurzamen van de huisvesting.

Doel van het Platform Duurzame Huisvesting is de grootschalige transitie naar duurzaam bedrijfsvastgoed te versnellen. De vastgoedsector kan en moet een leidende rol spelen in de versnelling. Dit levert een bijdrage aan een energiezuinige, flexibele, comfortabele en gezonde werk- en leefomgeving. Dit is in het belang van mens, milieu en portemonnee. Een duurzame gebruiksplek voor ons allen, daar staan wij voor! Wij geloven dat deze transitie wordt versneld wanneer partijen uit de gehele keten betrokken zijn en collectief optrekken, hier pakken wij onze rol.

De transitie naar duurzaam bedrijfsvastgoed krijgt vorm door het bundelen van kennis, commitment en veranderkracht voor een duurzame werk- en leefomgeving. Concreet betekent dit dat we de ervaringen en verdienmodellen van koplopers voor allen beschikbaar maken. Daar waar institutionele belemmeringen in de keten een barrière vormen, brengen wij partijen bijeen om gezamenlijk een oplossing te vinden. Door het bieden van handvaten en hulpmiddelen geven wij richting aan een grote groep bedrijven en organisaties om deze klaar te stomen voor een beter en duurzaam morgen. Hiermee zetten we duurzaam vastgoed op de kaart bij zowel de markt als de overheid.

Centraal staan de strategische transitiethema’s waarmee het platform als proactieve partner de markt versnelt en bij overheden het belang hiervan agendeert. Binnen deze thema’s wordt onder andere gewerkt aan het oplossen van knelpunten in de keten, tools en andere overzichtelijke hulpmiddelen samengesteld en organiseren we kennissessies. Door onder andere te zorgen voor inspirerende, prikkelende en informele kennisdeling neemt Platform Duurzame Huisvesting het initiatief om samenwerking te verbeteren en kennisdeling te stimuleren.

De thema’s waar het platform zich dit nu op richt zijn:

  • Het stimuleren van de vastgoedorganisatie om energiebesparing integraal op te nemen in strategische organisatiedoelen evenals het implementeren van deze doelen in de organisatie, ergo het verbeteren van de Doelmatigheid van Vastgoedorganisaties.
  • Een eenduidige systeemaanpak waarbij gestreefd wordt naar kwaliteit voor gebruiker en gebouw op de lange termijn, een toekomstbestendige Slimme Verduurzaming.
  • Toekomstbestendig Vastgoed, dat een toekomstbestendige business case verdient. Met een verdienmodel dat zich verbreedt van sturen op kosten, naar sturen op meerwaarde met een meetbare kwaliteitsimpuls voor mens, milieu en portemonnee.

Samen met de overkoepelende werkgroep “Proactieve Partner” hebben de drie werkgroepen die voortvloeien uit de hierboven genoemde thema’s elk strategische doelstellingen, acties en uitkomsten geformuleerd die zijn weergegeven in de OGSM modellen . Deze modellen zijn de basis voor de acties van het Platform Duurzame Huisvesting.