Datastelsel verduurzaming utiliteit (DVU)

Het datastelsel verduurzaming utiliteit (DVU) is een stelsel waarin data over utiliteitsgebouwen samenkomt. Die data gaat over het verbruik van bijvoorbeeld energie in het gebouw. Door middel van veilig data delen kan een gebouweigenaar de data over zijn gebouw uitlezen, maar ook een ander machtigen om de data te interpreteren en er slimme besparingsadviezen op te baseren. Sinds oktober 2023 is het Datastelsel verduurzaming Utiliteit (DVU) openbaar beschikbaar.

Wortels in het klimaatakkoord

Het DVU heeft haar wortels in het klimaatakkoord van 2019. Daarin staat de wens geformuleerd om vergelijkingen te kunnen maken tussen het energieverbruik van eenzelfde type gebouwen. Ook staat erin dat bundeling van gegevens, het samenvoegen van digitale tussenstappen en het data inzicht dat een datastelsel biedt gewenst is. Sinds die tijd is er hard gewerkt door Platform Duurzame Huisvesting en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om van gedachte-experiment, via minimal viable product tot een veilig en werkend datastelsel te komen.

Motor voor datagedreven verduurzaming

Het DVU faciliteert voor bedrijven en instellingen dat zij makkelijk en veilig hun energie- en gebouw en label-data kunnen ontsluiten en benchmarken met vergelijkbare gebouwen. Ook kunnen zij via DVU deze data op een gestandaarde manier delen met andere partijen. Bijvoorbeeld met hun technische dienstverleners, hun adviseurs en andere partijen. DVU is daarmee een belangrijke startmotor voor datagedreven (en dus kosteneffectieve) verduurzaming.

Veiligheid een must

De veiligheid van uw gegevens staat bij DVU voorop. Zo kunnen gebruikers alleen met eHerkenning toegang tot het DVU krijgen. Bedrijven en instellingen bepalen altijd zelf wie toegang heeft tot welke data en onder welke voorwaarden. De gebruiksvoorwaarden verbinden iedere transactiepartner wettelijk aan de machtigingen die de data-eigenaar verleent. Zo kan bijvoorbeeld Van Beek Ingenieurs aan de slag gaan met de data van ING Bank Arnhem na autorisatie.

Bij de laatste ontwikkelsprints van het datastelsel zijn de volgende partijen betrokken (o.a. geweest):
– Smart Data Solutions
– Stichting Ishare
– eHerkenning
– Kadaster
– Poort 8
– RVO
– PDH

Wie wil werken met het datastelsel kan terecht op de website: www.datastelselverduurzamingutiliteit.nl