THEMA

Klimaatadaptief & Natuurinclusief

De transitie naar duurzaam bedrijfsvastgoed was gedurende lange tijd de ‘energietransitie’. Platform Duurzaam Huisvesting gelooft echter in het belang van een totaalaanpak: een energieneutraal gebouw is niet per definitie een duurzaam gebouw. Verduurzaming vraagt om een integrale aanpak, waarin klimaatadaptiviteit en biodiversiteit ook onderwerp van gesprek zijn.

Klimaatadaptiviteit heeft de toekomst

Zware regenval en andere extreme weersomstandigheden zullen steeds vaker voorkomen. Het is niet alleen belangrijk voor een gebouw om hier op voorbereid te zijn en hier tegen bestand te zijn, maar het gaat verder dan het perceel van je eigen gebouw. Het heeft betrekking op de hele wijk en stad, waarin het utiliteitsgebouw is gevestigd. Gebouweigenaren moeten onderling, en met gemeentes samenwerken om klimaatbestendig te worden.

Biodiversiteit: goed voor mens, dier én milieu

Biodiversiteit is belangrijker dan je denkt. Op meta niveau zorgt het voor een weerbarstig systeem, waarbij het elkaar aanvult en versterkt. Hoe slechter de biodiversiteit van een omgeving wordt, hoe kleiner de veerkrachtigheid wordt. Niet alleen heeft het effect op dier en milieu, ook heeft biodiversiteit invloed op dé mens die in het bedrijfsvastgoed werkzaam is: hoe minder biodiversiteit, hoe vatbaarder de mens is voor ziektes. Het heeft een direct effect op de gezondheid van personeel. Bovendien draagt het ook bij aan het geluksgevoel van medewerkers, en iedereen weet ‘hoe gelukkiger de medewerker, hoe hoger de productiviteit’.

Toekomstambities

Platform Duurzame Huisvesting gelooft in een integrale aanpak, als het aankomt op verduurzaming van de utiliteitsbouw. Met het toetreden van VHG als partner, willen we klimaatadaptiviteit en biodiversiteit meer omarmen en het belang hiervan agenderen. De komende jaren gaan we hier dus actief mee aan de slag.