Handreiking en checklist Split Incentive

De ‘split incentive’ (letterlijk: verdeeld motief) houdt investeringen in energiebesparende maatregelen in commercieel verhuurd vastgoed, zoals kantoorgebouwen, tegen. Vastgoedeigenaren en huurders ruziën over de verantwoordelijkheid en ondertussen weten toezichthouders niet wie aanspreekbaar is. De nieuwe Handreiking Split Incentive schept duidelijkheid voor met name kantoren en staat voor een nieuwe manier van denken: niet in maatregelen, maar in doelen. Eigenaren, huurders en toezichthouders moeten er samen uitkomen.

Wanneer is er sprake van een split incentive?

Volgens het Activiteitenbesluit moet ‘de drijver van een inrichting’ alle energiebesparende maatregelen doorvoeren die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. De scheiding tussen eigendom en gebruik van vastgoed maakt de verduurzaming echter ingewikkeld. Er is sprake van een split incentive: de eigenaar investeert in het gebouw, terwijl de huurder er via een lagere energierekening van profiteert. Voor de toezichthouder is het bovendien niet altijd duidelijk wie hij kan aanspreken op het nemen van de energiebesparende maatregelen. De split incentive is voor veel eigenaren en huurders van kantoren al jarenlang een excuus om niets te ondernemen op het gebied van energiebesparing.

Tijd voor verandering

Om duidelijkheid te scheppen voor eigenaren, huurders en toezichthouders heeft een werkgroep van Platform Duurzame Huisvesting samen met stakeholders de Handreiking Split Incentive opgesteld. Deze handreiking is bedoeld om alle partijen aan tafel te krijgen om het split incentive-knelpunt op te lossen. Onderdeel van de handreiking is een checklist voor toezichthouders om eigenaren en huurders aan te sporen om energiebesparende maatregelen te nemen. Ook voor eigenaren is een checklist gemaakt met daarin tips hoe zij hun vastgoed kunnen verduurzamen. Een belangrijk onderdeel van de handreiking is de ‘kruisjeslijst’. Daarin is aangekruist wie verantwoordelijk is voor het nemen van de erkende maatregelen. Dit helpt toezichthouders om te bepalen wie zij moeten aanspreken.

De handreiking geeft zo aan toezichthouders, eigenaars en huurders verschillende handvatten voor het nemen van de energiebesparende maatregelen.

Klik hier voor de handreiking
Klik hier voor de checklist voor toezichthouders
Klik hier voor de checklist voor ondernemers

Contact

Heb je vragen over (het gebruiken van de) handreiking of de checklist Split Incentive? Neem contact op met bureau@platformduurzamehuisvesting.nl

De publicatie Investeren in energie-efficiëntie is ontwikkeld door een werkgroep van Platform Duurzame Huisvesting in samenwerking met een aantal stakeholders.

Klik hier voor de handreiking.

Klik hier voor de checklist voor toezichthouders.

Klik hier voor de checklist voor ondernemers