Thema’s

Platform Duurzame Huisvesting staat voor de versnelling van de grootschalige transitie naar duurzaam bedrijfsvastgoed. Deze transitie komt concreet tot uiting in zes thema’s. Het Platform werkt vanuit een integraal gedachtegoed aan deze zes thema’s.

Data & Digitalisering
Digitalisering heeft de toekomst. Ook in de verduurzaming van de utiliteitsbouw speelt het een significante rol.


Toekomstbestendig
Verduurzaming van utiliteitsgebouwen gaat niet van de een op de andere dag. Hoe bereiden we ons het beste voor op de toekomst?


Klimaatadaptief & Natuurinclusief
Realisatie van duurzame utiliteitsgebouwen draait niet alleen om het gebouw zelf. Ook in de omliggende omgeving liggen kansen.


Bekostiging & Financiering
Het verduurzamen van de utiliteitsbouw is niet alleen een kwestie van willen. Het brengt flinke investeringen met zich mee.


Circulair & CO2-neutraal
Het Klimaatakkoord heeft ambitieuze doelen. Het CO2-neutraal en circulair maken van utiliteitsgebouwen is een belangrijk onderdeel hiervan.


Gezondheid
Een gezond en comfortabel binnenklimaat heeft positieve effecten op het welzijn van medewerkers en op de kwaliteit van het gebouw.