THEMA

Circulair &
CO2-neutraal

Platform Duurzame Huisvesting wil circulair en CO2-neutraal bedrijfsvastgoed realiseren. Enerzijds dragen we hier aan bij via de tafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord, anderzijds maken we ons hard voor het realiseren van meer circulaire gebouwen. Want circulair bouwen is per definitie duurzaam.

De rol van utiliteitsbouw in het Klimaatakkoord

De gebouwde omgeving is één van de vijf sectoren, die gezamenlijk een reductie van 49% minder broeikasgassen moeten realiseren dan we in 1990 deden. Binnen de gebouwde omgeving speelt de verduurzaming van de utiliteitsbouw een belangrijke rol. Voor de utiliteitsbouw is de doelstelling gezet op 1 Mton CO2-reductie in 2030. Platform Duurzame wil hierin haar rol pakken om dit samen met de partners tijdig te realiseren.

Inzetten op circulaire gebouwen

Gebruik maken van bestaande gebouwen is bij uitstek circulair. Platform Duurzame Huisvesting pleit dan ook voor  het goed onderhouden van gebouwen om zo de levensduur te verlengen. Als een gebouw niet meer het doel kan dienen waarvoor is het bedoeld, is het relevant om te kijken naar een functiewijziging van het gebouw. Het slopen van gebouwen zou de laatste oplossing moeten zijn, waarbij dan alsnog gekeken moet worden naar het hergebruik van de materialen. Hierin zou een materialenpaspoort in kunnen ondersteunen.

  “Gebruik maken van bestaande gebouwen is bij uitstek circulair”