UPDATES

Nieuw rapport ‘Energieflexibiliteit van gebouwen’

Door Redactie - 26 juni 2024

Tags:

De energienetten kunnen de energietransitie niet aan. Er is problematische netcongestie en een forse mismatch tussen de productie van duurzame energie en de energiebehoefte. Het flexibiliseren van de energiebehoefte is een deel van de oplossing voor deze problemen. TVVL heeft met steun van Platform Duurzame Huisvesting een rapport opgesteld om gebouwbeheerders, -ontwerpers en -gebruikers te informeren over energieflexibiliteit en de mogelijkheid hiertoe te vergroten.

Doelstelling van Energieflexibiliteit

Het doel van energieflexibiliteit is om duurzame energie beter te benutten en netcongestie te voorkomen, wat een acuut probleem is in Nederland. Veel gebieden hebben geen ruimte meer voor nieuwe aansluitingen, vooral niet voor teruglevering. Financiële prikkels zoals variërende energietarieven kunnen eindgebruikers stimuleren om energie flexibeler te gebruiken, wat voor gebouweigenaren winstgevend kan zijn. Interne en externe incentives kunnen hierbij helpen, en bedrijven kunnen hun zelfconsumptie optimaliseren omdat teruglevering minder opbrengt dan eigen verbruik. Door energieflexibiliteit kunnen bedrijven ook hun CO2-uitstoot verlagen, hoewel dit meestal ten koste gaat van de energie-efficiëntie.

Hoe maak je jouw gebouw energieflexibel?

Drie relevante eigenschappen hebben een wezenlijk effect op de energieflexibiliteit van een gebouw:

  1. Verminderen van warmteverlies: door goede isolatie en energiezuinige ventilatie.
  2. Vergroten van actieve thermische massa: dit werkt als een warmtebuffer.
  3. Grotere bandbreedte voor comforttemperatuur: hoe meer afkoeling van een gebouw acceptabel is hoe groter de energieflexibiliteit

Praktijkproeven

De gebouwde omgeving heeft een enorm potentieel ten aanzien van energieflexibiliteit. Dit potentieel wil TVVL in een aantal concrete gebouwen inzichtelijk maken en ontsluiten aan de hand van het rapport ‘KT 42 Energieflexibiliteit van Gebouwen’ en de bijbehorende aanpak. Er zijn inmiddels 3 gebouwen geselecteerd waar praktijkproeven gaan plaatsvinden in de periode van het zogenaamde ‘koelseizoen’. Meer informatie https://tvvl.nl/project/energieflexibiliteitspotentieel-gebouwen/

Het hele rapport is hier te downloaden. Voor vragen kan er contact worden opgenomen met Michiel van Bruggen, TVVL Expertgroep Klimaattechniek, info@tvvl.nl