Wegwijzer Aanpasbaarheid Klimaatinstallaties

Energiebesparende gebouwontwerpen hebben vaak een tegenvallend werkelijk energieverbruik, als het gebouw zich onvoldoende efficiënt kan aanpassen aan de veranderende behoefte van de gebruiker. Door een ‘mismatch’ tussen gebouwontwerp en werkelijk gebruik, ontstaan gebouwen die over de complete levenscyclus veel meer energie consumeren dan beoogd was. Om meer aandacht te vragen voor aanpasbaarheid van klimaatinstallaties in (nieuwe) gebouwen is de Wegwijzer Aanpasbaarheid Klimaatinstallaties opgesteld.

Toekomstbestendig gebouw

Een toekomstbestendig gebouw is een gebouw dat op langere termijn nog steeds voldoet aan de eisen en wensen van de gebruiker op dat moment. Indien de eisen en wensen van de gebruiker in de loop van tijd veranderen, betekent dit dat het gebouw zich hierop zal moeten kunnen aanpassen. In het aanpassingsvermogen van gebouwen blijken klimaatinstallaties vaak een belangrijke rol te spelen.

Een goed aanpasbaar gebouw en dito klimaatinstallatie zijn in staat om zich met weinig middelen aan te passen aan gebruikswensen, zonder daarbij concessies te doen in energieprestatie en comfort. Dit betaalt zich uiteindelijk uit in de toekomstwaarde van het gebouw. Om de doelstellingen voor CO2-reductie in 2050 te kunnen realiseren zal er steeds meer behoefte zijn aan gebouwen die over de complete levenscyclus een gereduceerde CO2-uitstoot kunnen realiseren.

Aandacht voor aanpasbaarheid in ontwerptrajecten

In ontwerptrajecten wordt veelal geprobeerd om het gebouw en installatie, als een maatpak, precies aan de gevraagde ontwerpcriteria te laten voldoen. Dat lijkt efficiënt, maar groeit of wisselt de gebruiker, dan past het maatpak niet meer. In veel gevallen is de klimaatinstallatie op dat moment helaas niet meer goed aan te passen.

Met behulp van onderstaande stappen kan de gebruikersvisie en de aanpasbaarheid goed op elkaar afgestemd worden in het ontwerptraject.

Klik hier voor het volledige rapport.
Klik hier voor de samenvatting van het rapport.

Contact

Heb je vragen over (het gebruiken van de) Wegwijzer Aanpasbaarheid Klimaatinstallaties? Neem dan contact op met Ivan Barendse (ivanbarendse@i4services.nl).