Projecten

Platform Duurzame Huisvesting staat voor de versnelling van de grootschalige transitie naar duurzaam bedrijfsvastgoed. Deze transitie komt concreet tot uiting in verschillende projecten. Bekijk hier de projecten waar we nu aan werken.

Overzicht Projecten


Kantoorgebouw

Datastelsel & Benchmarks
Platform Duurzame Huisvesting werkt samen met RVO aan de ontwikkeling van Datastelsel Werkelijk Energieverbruik.


Renovation Wave
In de utiliteitsbouw zijn veel kosteneffectieve en positieve business cases te maken die kunnen passen in het EU-actieplan Renovation Wave.


Later meer

Werkgroep Utiliteitsbouw
Utiliteitsbouw heeft een belangrijke rol in het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Platform Duurzame Huisvesting vervult hierin een belangrijke rol.


Later meer