Pre check voor een EPC

Veel gebouweigenaren willen hun gebouw verduurzamen en energiebesparing realiseren. Dit kan door middel van een energieprestatiecontract (EPC). In een EPC maakt een gebouweigenaar afspraken met een uitvoerende partij van energiediensten over het implementeren, onderhouden en beheren van energiebesparingsmaatregelen. Het ECP model geeft de gebouweigenaar garanties over de te behalen energiebesparing. De EPC PreCheck helpt gebouweigenaren in de publieke en private sector inzichtelijk maken of een EPC ook relevant is voor hen.

Wat zijn de voordelen van een EPC?

EPC wordt in Europa al jarenlang succesvol toegepast bij renovatie van gebouwen en installaties. De EPC dienstverlening bestaat uit een combinatie van energiebesparingsmaatregelen die door een uitvoerende partij van energiediensten worden geïmplementeerd, onderhouden en beheerd. Het EPC model garandeert de energiebesparing. De besparingen zijn vaak voldoende om de totale kosten van het project te financieren. Deze financieringsconstructie beperkt risico’s, waardoor deze dienstverlening snel groeit binnen Europa. EPC bewijst dat het een mechanisme is om de duurzame ambities van gebouweigenaren binnen bereik te brengen.

Hoe werkt de EPC PreCheck?

De gratis EPC PreCheck geeft gebouweigenaren in minder dan vijf minuten inzicht of het uitbesteden van duurzame energiebesparingsmaatregelen en goed onderhoud via een EPC een interessante optie is. Dat hangt onder meer af van het gebouwtype, de energiekosten en eerdere uitgevoerde renovaties. Maar ook van de organisatie zelf. Is er bijvoorbeeld voldoende expertise aanwezig? Is er draagvlak voor uitbesteding van onderhoud? Zijn gegarandeerde gebouw- en energieprestaties gewenst? Na het invullen van de vragen krijgt u een eerste indicatie over energie-efficiëntie-opties.

Klik hier voor de EPC Check.

Hulp bij het opstellen van een EPC

De overweging om een project uit te besteden en het proces om tot een uitbesteding en een prestatiecontract te komen, vereist veel expertise. Zowel op technisch, financieel en juridisch vlak. Dat geldt zeker voor overheden die Europees aanbesteden. Een zogenaamde EPC-facilitator kan u bij dit proces ondersteunen. Via de EPC PreCheck-tool kunnen gebouweigenaren in contact komen met een onafhankelijke en deskundige EPC-facilitator. Daarnaast is er ook een handreiking ontwikkeld voor het aanbesteden van energieprestatiecontracten. Klik hier om de handreiking te downloaden.

Contact

Heb je vragen over (het gebruiken van de) EPC Pre Check? Neem dan contact op met bureau@platformduurzamehuisvesting.nl

De EPC PreCheck is ontwikkeld door RVO in het kader van het Europese samenwerkingsproject guarantEE. Het Europese programma Horizon 2020 zorgde voor cofinanciering. De tool werd mede ontwikkeld en gefinancierd door Platform Duurzame Huisvesting.

Ga naar de EPC PreCheck