THEMA

Gezondheid

De transitie naar duurzaam bedrijfsvastgoed vraagt om een integrale aanpak. Ook een gezond binnenklimaat speelt hierin een rol. Verduurzaming en een gezond binnenklimaat zijn twee onderwerpen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Verduurzaming en een gezond binnenklimaat gaan hand in hand

In een ideale wereld zijn alle utiliteitsgebouwen duurzaam, energiezuinig en gezond. De realiteit is natuurlijk anders. Platform Duurzame Huisvesting gelooft dat verduurzaming van bedrijfsvastgoed en een gezond binnenklimaat hand in hand gaan. Een gebouw waar in men graag verblijft heeft per definitie een lange levensduur. Maar daarnaast vraag een gezond gebouw ook om tijdig en kwalitatief onderhoud. Onderhoud zoals een goed ventilatiesysteem, het dichten van naden en kieren en het verwijderen van asbest. Onderhoud dat tegelijkertijd bijdraagt aan de verduurzaming van het gebouw.

Gezond binnenklimaat draagt bij aan hogere productiviteit

Daarnaast heeft een gezond binnenklimaat een positief effect op het welzijn én de productiviteit van medewerkers. Dit leidt tot een verlaging van het ziekteverzuim, één van de grootste kostenposten van bedrijven. Oftewel: een gezond binnenklimaat draagt bij aan een duurzaam personeelsbestand en een verlaging van de ziektekosten. Wat Platform Duurzame Huisvesting betreft, een win-win situatie!

  “De gebouwde omgeving wordt energiezuiniger en luchtdichter. Daarbij zijn we 90% van onze tijd binnen. Dit maakt dat een gezond binnenklimaat belangrijker is dan ooit. Wij geloven dat het vergroten van bewustwording in combinatie met de juiste toepassing van technologie het antwoord is, om terug te keren naar een gezond binnenklimaat, altijd en overal, voor iedereen.” 
Delen van kennis

Binnenklimaat Nederland is aangesloten bij Platform Duurzame Huisvesting en deelt haar kennis met de partners van het Platform. Zo wordt de kennis over een gezond binnenklimaat verspreidt over alle partners.