UPDATES

Update voor Programma van Eisen Gezonde Kantoren

Door Redactie - 25 juni 2021

Tags:

Hoe worden kantoren gezonde werkomgevingen? Met het vernieuwde Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren, ontwikkeld door Binnenklimaat Nederland, BBA Binnenmilieu, Platform Duurzame Huisvesting, RVO en TVVL, krijg je als gebouweigenaar, bouwer en installateur handvatten om een gezond, comfortabel en productiviteitsbevorderend binnenklimaat te waarborgen.

Dit bericht verscheen eerder op installatie.nl.

Regels en eisen voor kantoorgebouwen waren er altijd al, maar niet overzichtelijk bij elkaar gebracht in een document. Met deze reden werd in 2018 het Programma van Eisen Gezonde Kantoren opgesteld. Inmiddels is het PvE Gezonde kantoren (versie 1.0 uit 2018) door een groot scala partijen in gebruik genomen. Maar dit PvE was aan een update toe, omdat in de praktijk bleek dat sommige van de klasse A-, B- of C eisen uit het document tot discussies leidden of niet helemaal aansloten bij wat als ‘gangbaar’ geacht wordt. Ook waren sommige onderdelen in het PvE niet meer in lijn met algemene normen en richtlijnen.

CO2-monitor

Het vernieuwde PvE is op verschillende punten gewijzigd, zei onlangs Marije te Kulve van adviesbureau BBA Binnenmilieu tijdens het ventilatiecongres VentEvent: ‘Ten opzichte van het PvE uit 2018 staat in de nieuwste versie van het PvE bijvoorbeeld dat je verplicht bent een CO2-monitor te installeren, als je in het onderdeel ‘lucht’ een klasse A-score ambieert. Die CO2-monitor informeert gebruikers over de luchtkwaliteit.’ Ook liggen de toegestane CO2-niveaus in het nieuwe PvE een stuk lager dan in de vorige versie.

VentEvent

Het PvE bestaat uit vier onderdelen: lucht, klimaat (thermisch binnenklimaat), licht en geluid, waarbij voor elk onderdeel wordt gewerkt met drie ambitieniveaus (A t/m C). Een C betekent dat je al presteert boven de wettelijke normering. Te Kulve: ‘In het PvE wordt verwezen naar normen, maar vooral gaat het om de vragen: ‘wat vinden we eigenlijk belangrijk in het gebouw en waar willen we goede eisen aan stellen?’.’

Adviseur Marije te Kulve van BBA Binnenmilieu presenteerde in juni tijdens het online ventilatiecongres Ventevent het vernieuwde Programma van Eisen voor Gezonde kantoren. Haar presentatie is hier terug te kijken. Het Programma van Eisen Gezonde Kantoren is te downloaden bij het Platform Binnenklimaat.

Bron: Installatie.nl