Bestuur en raad van toezicht

Platform Duurzame Huisvesting is in 2011 opgericht en sinds 8 juli 2021 een stichting met een bestuur en een Raad van Toezicht. In samenwerking met het boegbeeld, het secretariaat en de partners van het Platform werken zij vol enthousiasme en motivatie aan een duurzaam en toekomstbestendig bedrijfsvastgoed.

Claudia Reiner
Boegbeeld Platform Duurzame Huisvesting

Het bestuur

Thomas Dekker
Voorzitter Platform Duurzame Huisvesting

Thomas Dekker Voorzitter Platform Duurzame Huisvesting

Martine de Vaan
Secretaris Platform Duurzame Huisvesting

Ronald van der Meij 
Penningmeester Platform Duurzame Huisvesting

Ronald van der Meij Penningmeester Platform Duurzame Huisvesting
Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Platform Duurzame Huisvesting wordt gevormd door:

  • Erik van Engelen
  • Remi Hompe
  • Annemarie Doorn