Quickscan Energiebesparing

Energiebesparing is voor steeds meer bedrijven een belangrijk en relevant thema. Niet alleen omdat de wet- en regelgeving steeds strenger wordt, maar ook omdat het kostenbesparing oplevert en bijdraagt aan een duurzaam gebouw. Met de tool Quickscan Energiebesparing kunnen eigenaren of gebruikers van gebouwen razendsnel inzicht krijgen in de energiebesparingskansen voor hun kantoor of gebouw.

Klik hier voor de Quickscan Energiebesparing.

Hoe werkt de Quickscan Energiebesparing?

De Quickscan Energiebesparing geeft snel een duidelijk inzicht waar energiebesparingskansen voor een gebouw liggen. Door middel van het invoeren van een aantal gegevens, zoals het aantal verdiepingen, de bruto vloer oppervlakte, de leeftijdsklasse, het gasverbruik en het verwarmingssysteem, berekent de tool per maatregel de investeringskosten en de jaarlijkse kosten en opbrengsten. Vervolgens worden per categorie de beste maatregelen geselecteerd en maatregelpakketten samengesteld.

Hoe verder?

De Quickscan Energiebesparing geeft inzichten in de omvang en terugverdientijd van duurzame maatregelen. De uitwerking is vaak heel locatiespecifiek. Na de Quickscan kunnen de volgende stappen worden ondernomen:

  1. Vaststellen van ambitieniveau en randvoorwaarden tussen huurder en verhuurder. Hieruit moet duidelijk worden wat de toegevoegde waarde is voor beide partijen en onder welke condities zij wensen te investeren.
  2. Toewijzen van acties, bijvoorbeeld:
    • Opvragen van concrete offertes voor specifieke maatregelen (isolatie, zonPV)
    • Opstellen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMOP)
    • Uitvragen van een prestatiecontract voor langjarige verduurzaming van het gebouw
  3. Monitoren en valideren na afloop van het nemen van maatregelen. Leiden de genomen maatregelen tot het gewenste effect?
Contact

Heb je vragen over (het gebruiken van de) Quickscan Energiebesparing? Neem contact op met greenlease@energymatters.nl.

De Quickscan Energiebesparing is ontwikkeld door Vastgoed Belang, RVO en Vastgoedmanagement Nederland in opdracht van en in samenwerking met Platform Duurzame Huisvesting.

Bekijk hier de Quickscan Energiebesparing.