THEMA

Data & Digitalisering

Digitalisering heeft de toekomst. Ook in de verduurzaming van de utiliteitsbouw speelt het een significante rol. Digitalisering op zich leidt niet direct tot verduurzaming van de utiliteitsbouw. Maar het is wel een belangrijke randvoorwaarde om tot die verduurzaming te komen. Digitalisering maakt efficiënte verduurzaming op grote schaal mogelijk.

Digitalisering maakt inzichtelijk

Digitalisering helpt om inzichtelijk te krijgen wat er gebeurt in en rondom een gebouw. Ook maakt het mogelijk om koppelingen tussen gebouwen te leggen, zodat kansen voor het ene gebouw ook toegepast kunnen worden op het andere gebouw. Als je bijvoorbeeld weet wat het energieverbruik is of waar de energielekken zitten, kun je hier maatregelen op nemen. Of heb je de gebouwenvoorraad goed inzichtelijk, dan kun je de materialen ook beter hergebruiken.

Werken aan een datastelsel voor iedereen

Er zijn talloze mogelijkheden waarop digitalisering kan bijdragen aan het grootschalig verduurzamen van de utiliteitsbouw. Eén zo’n methode is het datastelsel werkelijk energieverbruik, dat door Platform Duurzame Huisvesting samen met partners ontwikkeld wordt. Het datastelsel gaat bijdragen aan het makkelijker en sneller inzichtelijk maken in het daadwerkelijke energieverbruik in de utiliteit. Dit is een belangrijke randvoorwaarde om de verduurzaming van utiliteitsgebouwen zo kosteneffectief mogelijk uit te voeren.

Met innovatieve methodes verder komen

Het datastelsel is één voorbeeld van hoe digitalisering kan bijdragen aan de verduurzaming van utiliteitsgebouwen. Maar er zijn tal van mogelijkheden. Zo werkt TNO aan een contingentenaanpak met behulp van lerende algoritmes. Het idee achter deze contingentenaanpak is dat de energietransitie in de gebouwde omgeving sneller en goedkoper moet kunnen. Een contingent is een cluster van gebouwen waar dezelfde verduurzamingsoplossing op toepasbaar is. Dit wordt bepaald op basis van het “gebouw-DNA”. Dit is een set gedetailleerde eigenschappen per gebouw, waarbij zowel naar technische kenmerken, de omgeving als de gebruikerswensen wordt gekeken. Bij de ontwikkeling van dergelijke initiatieven is Platform Duurzame Huisvesting met haar brede achterban in de utiliteitsbouw een goede klankbordgroep, om te inventariseren, bediscussiëren en te testen, in welke ontwikkelingen kansen zitten voor de utiliteitsbouw.