PARTNER

NVDO

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) richt zich op de totale keten van Asset Management en vertegenwoordigt daarmee zo’n 300.000 onderhoudsprofessionals.

Wat doet NVDO?
De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse onderhoudssector als ’s werelds beste helpt te presteren. Samen werken we aan de duurzame inzetbaarheid van fysieke en digitale assets. Dat doen we door ontwikkeling en verspreiding van kennis op het gebied van Asset Management.

Hoe ziet de achterban van NVDO eruit?
NVDO richt zich op de totale keten van Asset Management en vertegenwoordigt daarmee zo’n 300.000 onderhoudsprofessionals met een totale omzet van circa 36 miljard euro (ongeveer 4,5% van het Nederlands BBP). Deze keten bestaat uit asset Owners, toeleveranciers, het onderwijs en (lagere) overheden. De NVDO vertegenwoordigt de sectoren Infra (weg, Water, Rail en Energie), Gebouwde Omgeving, Techniek, (Proces)Industrie, Food, Beverage & Farma. De onderhoudssector als geheel biedt werkgelegenheid aan ongeveer 300.000 professionals. Dit betekent dat 3,0% tot 3,5% van de werkzame Nederlandse beroepsbevolking werkt binnen de Onderhoudssector.

Hoe werkt NVDO aan de verduurzaming van de utiliteitsbouw?
NVDO stimuleert verduurzaming van de onderhoudssector door middel van kennisverspreiding, en mede ontwikkeling van modellen, contracten en infographics. Daarnaast ontwikkelt NVDO handreikingen over hoe Asset Management kan bijdragen aan een Sustainable 2050.


Vragen aan Marcus Boesenach

Wat hebben Platform Duurzame Huisvesting en NVDO aan elkaar?
De realisatie van een toekomstbestendige en duurzame werk- en leefomgeving is een complexe opgave. Asset Management vormt een zeer belangrijke basis om optimaal grip te hebben op de ontwikkeling naar de toekomst.

Wat is jouw persoonlijke drijfveer om bij te dragen aan Platform Duurzame Huisvesting?
Het besef van de noodzaak voor professioneel “Management for Future Proof Assets” is nog te klein. Vanuit samenwerking en kruisbestuiving hebben wij de mogelijkheid om Asset Management goed onder de aandacht te brengen.

Kan je een succes benoemen van de samenwerking tussen NVDO en Platform Duurzame Huisvesting? 
De NVDO heeft samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onderzoeken uitgevoerd naar de mate waarin vastgoedorganisaties van Universitair Medisch Centra en Universiteiten klaar zijn voor een duurzame toekomst. Deze onderzoeken hebben mede geleid tot het programma “Energieke Vastgoedorganisaties”. Binnen dit programma is in samenwerking met Hogescholen een Self Assessment Instrument ontwikkeld en een thematische website.

GegevensVerkenning Conditiemeting BOEI

Lange Schaft 7-G
Postbus 138
3990 DC Houten

www.nvdo.nl

Contactpersoon:
Marcus Boesenach

Marcus Boesenach NVDO