PARTNER

TVVL

TVVL is de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen en bestaat sinds 1959. TVVL, een personenvereniging met circa 1200 leden en 500 begunstigers, is één van de belangrijkste kennisplatforms op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.

Wat doet TVVL?
TVVL is een belangrijke kennispartner in de technologiesector. Wij denken na over oplossingen voor de technische uitdagingen van overmorgen. Dat doen we op verschillende niveaus met verschillende disciplines. Zo ontstaat een platform, een ‘denktank’ waar leden kennis ontwikkelen, delen en overdragen. Kennis bieden wij aan via  cursussen, onze kennisbank en TVVL Magazine. TVVL organiseert toonaangevende en inspirerende evenementen en (regio)bijeenkomsten. Daarnaast biedt TVVL in expertgroepen en communities de mogelijkheid gedachten en ideeën door te ontwikkelen.

Hoe ziet de achterban van TVVL eruit?
Opgericht in 1959 telt TVVL inmiddels ruim 1000 persoonlijke- en 500 bedrijfsleden. Aangesloten zijn specialisten zoals technisch adviseurs, installateurs, wetenschappelijke onderzoekers, architecten, fabrikanten, leveranciers, eigenaren en gebruikers van gebouwen en studenten.

Hoe werkt TVVL aan de verduurzaming van de utiliteitsbouw?
TVVL zet zich in voor een toekomst waarin techniek in dienst staat van mens en maatschappij. We gaan een ‘positieve voetafdruk’ achterlaten (leverend in plaats van verbruikend). Hiervoor is vergaande samenwerking tussen diverse vakgebieden nodig. Door verbindingen te leggen tussen disciplines ontstaat vernieuwing. Zo dragen wij bij aan een gezonde en circulaire gebouwde omgeving. Daarom is het metathema van TVVL: ‘Inzicht in een gezonde en circulaire gebouwde omgeving.’ TVVL gelooft dat in onze zoektocht naar techniek we verder moeten kijken. Minder slecht is niet goed genoeg. Bronnen worden schaarser, efficiëntie kan niet meer de maat zijn. Laten we daarom kiezen voor goed in plaats van minder slecht. TVVL zet zich samen met haar leden en samenwerkingspartijen in voor de oplossingen voor de technische uitdagingen van overmorgen.


Vragen aan John Lens

Wat hebben Platform Duurzame Huisvesting en TVVL aan elkaar?
TVVL is een belangrijke kennispartner in de technologiesector. TVVL is bezig met de technische uitdagingen van overmorgen. Zo’n 1000 persoonlijke leden en 500 bedrijfsleden vanuit technisch adviseurs, installateurs, wetenschappelijke onderzoekers, architecten, fabrikanten, leveranciers, eigenaren en gebruikers van gebouwen en studenten) zijn actief binnen TVVL. En deze leden en bedrijfsleden zijn actief op alle gebieden van installaties en voorzieningen in en om gebouwen. Hierdoor is TVVL een zeer waardevolle kennisbron en een krachtig communicatiekanaal voor Platform Duurzame Huisvesting.

Wat is jouw persoonlijke drijfveer om bij te dragen aan Platform Duurzame Huisvesting?
Mijn drijfveer is om samen met alle partijen die zich inzetten voor Platform Duurzame Huisvesting te werken aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. En hiervoor alle mogelijkheden die TVVL biedt hiervoor in te zetten.

Kan je een succes benoemen van de samenwerking tussen TVVL en Platform Duurzame Huisvesting? 
TVVL is al vele jaren actief voor Platform Duurzame Huisvesting. PDH zorgt dat de partijen die van invloed zijn op de verduurzaming van de gebouwde omgeving bij elkaar komen. Dat is zeer belangrijk en nodig. De kracht zit in het verkrijgen van kennis via de partners van het Platform en het aanreiken van TVVL kennis aan deze partners. Deze kennisuitwisseling en vervolgens het uitrollen van projecten en activiteiten is zo belangrijk om met elkaar de verduurzaming aan te jagen.

GegevensTVVL

Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden

www.tvvl.nl

Contactpersoon:
John Lens

John Lens, TVVL