PARTNER

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. RVO is geassocieerd partner van Platform Duurzame Huisvesting. Geassocieerde partners maken actief deel uit van Stichting Platform Duurzame Huisvesting. Dit gebeurd in de vorm van het partner overleg, commissies en werkgroepen, maar hebben echter geen stemrecht in de Raad van Partners.

Wat doet RVO?
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. De afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving binnen de directie Nationale Programma’s is verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving.

Hoe ziet de achterban van RVO eruit?
Vanuit het maatschappelijk belang, bieden wij professionele marktpartijen en overheden ondersteuning bij energiebesparing, duurzame energie en CO2-reductie van de gebouwde omgeving.

Hoe werkt RVO aan de verduurzaming van de utiliteitsbouw?
De totale CO2-uitstoot van energieverbruik in de Nederlandse gebouwde omgeving is ongeveer 24,4 Mton, waarvan 7,2 Mton veroorzaakt wordt door energieverbruik in utiliteitsgebouwen. Om de gestelde CO2-reductiedoelen uit het Klimaatakkoord te behalen, moeten gebouwen substantieel energie-efficiënter gemaakt worden. De opgave van het verduurzaming van de utiliteitsbouw is enorm en de uitdaging wordt nog groter, want Europa heeft recentelijk een schepje boven op het Nederlandse Klimaatakkoord gedaan. Namelijk een doelstelling van 55% vermindering van broeikasuitstoot, in plaats van de 49% zoals gesteld in het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd ook ontzettend veel kansen. Door energie-efficiënter te worden kunnen we gelijktijdig werken aan meer biodiversiteit, klimaatadaptiviteit, gezonde leefomgeving en een circulaire economie.


Vragen aan Thomas Wellink

Wat hebben Platform Duurzame Huisvesting en RVO aan elkaar?
Als RVO kijken we met een brede blik naar onze opdrachten en brengen kennis binnen en buiten de organisatie bij elkaar. Om een goede invulling te geven aan de uitvoering van het beleid op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving is het ontzettend belangrijk om een goede samenwerking te hebben met relevante partners in de huisvestingsketen. Dit doen we bijvoorbeeld bij opdrachten die voortkomen uit de klimaattafels en Renovation Wave van de EU. Op deze manier kunnen we een grotere impact in de maatschappij bereiken.

Wat is jouw persoonlijke drijfveer om bij te dragen aan Platform Duurzame Huisvesting?
Het Platform brengt partijen bij elkaar die de verduurzaming willen versnellen. Partijen die kansen zien om de ambities van de utiliteitsbouw te verhogen en aan de slag gaan met de knelpunten die deze ambities in de weg zitten. De hele huisvestingsketen is vertegenwoordigd; van het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen, het managen van de gebouw gebonden faciliteiten en de nodige kennisinstellingen. De energie en het commitment van alle betrokken om aan de gezamenlijke opgave van verduurzaming van de utiliteitsbouw te werken is aanstekelijk.

Kan je een succes benoemen van de samenwerking tussen RVO en Platform Duurzame Huisvesting? 
Een van de successen is het Datastelsel in aanbouw. Met het datastelsel krijgen gebouweigenaren makkelijker, sneller en beter inzicht in het werkelijk energieverbruik in de utiliteitsbouw. Dit project komt direct vooruit uit het nationale Klimaatakkoord en is een initiatief van Platform Duurzame Huisvesting. Om de gestelde CO2-reductie doelen in het Klimaatakkoord te behalen, moeten gebouwen substantieel energie-efficiënter gemaakt worden. Om deze verduurzaming in de praktijk zo kosteneffectief mogelijk uit te voeren, is snelle beschikbaarheid van volledige energie- en gebouwdata (uiteraard met toestemming van de aangeslotene) een randvoorwaarde. Dit Datastelsel gaat vanaf 2022 daarin voorzien.

GegevensRVO

Croeselaan 15
3521 BJ Utrecht

www.rvo.nl

Contactpersoon:
Thomas Wellink en Roel Hofstra

Thomas Wellink RVO