PARTNER

FMN

Facility Management Nederland (FMN) is de onafhankelijke beroepsvereniging binnen het facilitaire domein en aangrenzende vakgebieden zoals HR, ICT, vastgoed en marketing & branding.

Wat doet FMN?
Al meer dan 25 jaar verbinden wij eindgebruikers, opdrachtgevers, leveranciers, studenten en docenten. Zo leveren we samen een bijdrage aan de dagelijkse ondersteuning van het primaire proces binnen organisaties. Altijd met het oog op de actualiteit en toekomst.

Hoe ziet de achterban van FMN eruit?
FMN is de verbinder van facilitaire professionals, opdrachtgevers en leveranciers. Wij geloven er namelijk in dat je samen verder komt en dat we samen een wezenlijk verschil kunnen maken in de wereld van nu en morgen. Daarom zijn ons netwerk en onze samenwerkingen met organisaties zoals IFMA heel belangrijk. Ook heeft FMN veel contact met (HBO) opleidingen Facility Management; daar worden immers de toekomstige professionals opgeleid.

Hoe werkt FMN aan de verduurzaming van de utiliteitsbouw?
De gebouwde omgeving verbruikt ruim dertig procent van alle grondstoffen in Nederland en heeft een aanzienlijk aandeel in het totale energieverbruik en de CO2-uitstoot. Daarmee komen ook facility managers nadrukkelijk in beeld. Hun invloed op de energieprestatie van gebouwen en op het gedrag van mensen die deze gebouwen gebruiken, is groot. Om de circulaire economie een versnelling te laten doormaken, is bij uitstek het facilitaire domein geschikt om te experimenteren en ervaring op te doen. Dit zonder te veel risico voor het primaire proces, maar met grote impact op het milieu (met invloed op de totale inkoopketen).

Om die reden draagt FMN actief bij aan de energietransitie en het verduurzamen van gebouwen. Dit doen we door gebruikers en eigenaars van gebouwen te ondersteunen en de markt te informeren. Maar ook door kaders te scheppen en de normen en doelstellingen te beïnvloeden.

FMN richt zich zowel op een circulaire als inclusieve economie. Het facilitaire werkveld wil een prettige werkomgeving creëren om zo het beste uit mensen te halen wat betreft hun gezondheid, productiviteit en creativiteit. Daarnaast is het creëren van betrokkenheid belangrijk. Door de diversiteit aan werk en benodigde capaciteiten kan de facilitaire branche op grote schaal sociale waarde toevoegen voor kwetsbare groepen als het gaat om werk, opleiding en ontwikkeling.

Lees hier meer over FMN en duurzame ontwikkeling.


Vragen aan Guido Meijer

Wat hebben Platform Duurzame Huisvesting en FMN aan elkaar?
Van de vele partners binnen het Platform Duurzame Huisvesting vertegenwoordigen er maar enkelen de eindgebruiker van de utiliteitspanden. FMN verwoordt de stem van de gebruikers van kantoren, ziekenhuizen, scholen en andere werkplekken. Voor veel van deze gebruikers is duurzaamheid een reden om wel of niet bij een organisatie te willen werken. Via de kennis die Platform Duurzame Huisvesting genereert, helpt FMN haar leden en deelnemers ambitie om te zetten in actie!

Wat is jouw persoonlijke drijfveer om bij te dragen aan Platform Duurzame Huisvesting?
Ten eerste mijn intrinsieke motivatie om te verduurzamen natuurlijk en dat uit te dragen in mijn vak. En ik zie de moeite die beleggers, verhuurders en gebruikers hebben om tot elkaar te komen en resultaat te boeken. Dat kan beter!

Kan je een succes benoemen van de samenwerking tussen FMN en Platform Duurzame Huisvesting? 
Ik noem er drie… Uiteraard het samen optrekken bij het Klimaatakkoord met de focus op werkelijk energieverbruik in plaats van theoretische energielabels. Maar ook de Green Lease en vooral het feit dat Platform Duurzame Huisvesting een serieuze gesprekspartner is geworden voor het Rijk.

GegevensWolga 5
2491 BK Den Haag

www.fmn.nl

Contactpersoon:
Jannemarie Vergunst