PARTNER

DGBC

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken.

Wat doet DGBC?
DGBC zet zich in om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Wij doen dit in de wetenschap dat de gebouwde omgeving veel invloed heeft op de klimaatverandering.

DGBC vervult hierin een aantal rollen:

  • Stimuleren: DGBC stimuleert de verduurzaming van de gebouwde omgeving door kennis te delen, tools te ontwikkelen en onderzoek te initiëren.
  • Communiceren: DGBC communiceert onafhankelijk over nieuws, innovaties, best practices en projecten.
  • Verbinden: DGBC verbindt als onafhankelijke maatschappelijke organisatie eindgebruikers en overheid met duurzame stakeholders uit de bouw- en vastgoedsector.
  • Inspireren: DGBC inspireert haar achterban door bijeenkomsten te organiseren op het raakvlak van duurzaamheid en leiderschap.
  • Opleiden: DGBC leidt professionals op door het aanbieden van BREEAM-NL trainingen en diverse andere cursussen over actuele thema’s.
  • Meten: DGBC maakt duurzaamheid in de gebouwde omgeving meetbaar en actueeldoor een gemeenschappelijke duurzaamheidstaal te bieden. Hierbij hebben wij onder andere gekozen voor BREEAM-NL. BREEAM-NL is dé internationale beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen, gebieden en projecten te bepalen. DGBC is ontwikkelaar en beheerder van dit keurmerk en instrument in Nederland.

Ook roert DGBC zich de laatste jaren meer in het politieke debat.

Hoe ziet de achterban van DGBC eruit?
Samen met onze partners vormen we de grootste en meest brede beweging voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland. Deze koplopers voelen de urgentie om in actie te komen en stellen niet uit, maar nemen nu de verantwoordelijkheid. Zij nemen leiderschap in deze transitie. Inmiddels wordt DGBC gesteund door bijna 400 bedrijven en organisaties uit de bouw- en vastgoedwereld zoals banken, ontwikkelaars, beleggers, adviesbureaus, architecten, bouwbedrijven, installateurs, maar ook grote eindgebruikers, gemeenten en kennisinstellingen.

Hoe werkt DGBC aan de verduurzaming van de utiliteitsbouw?
Vanaf de start van DGBC is er een focus geweest op het verduurzamen van utiliteitsbouw. Zo zijn we ooit gestart met het BREEAM-NL instrument voor kantoren, waarna we dit hebben uitgebreid naar andere typen vastgoed van logistieke gebouwen en winkels tot scholen en zorggebouwen. Daarnaast ontwikkelen we aan de hand van een aantal centrale thema’s diverse programma’s die impact moeten maken op CO2-reductie (Paris Proof), circulariteit, gezondheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit en sociale Duurzaamheid.


Vragen aan Martin Mooij

Wat hebben Platform Duurzame Huisvesting en DGBC aan elkaar?
Zowel DGBC als PDH richten zich op de integrale verduurzaming van de gebouwen, waarbij alle partijen in de keten een rol hebben. Gezamenlijk brengen we deze partijen bij elkaar. Daarnaast brengen we het overleg tussen branches tot stand.

Wat is jouw persoonlijke drijfveer om bij te dragen aan Platform Duurzame Huisvesting?
Platform Duurzame Huisvesting is een netwerk waarbinnen ik alle partijen in de utiliteitsbouw tegenkom, om ideeën uit te wisselen, geïnformeerd te raken en samen projecten op te starten om de verduurzaming te versnellen. Met de achterban van de leden hebben we enorm veel kennis en een groot bereik.

Kan je een succes benoemen van de samenwerking tussen DGBC en Platform Duurzame Huisvesting? 
DGBC heeft samen met PDH-partner TVVL de WEii ontwikkeld: de Werkelijke Energie intensiteit indicator. Vanuit Platform Duurzame Huisvesting is sturen op het werkelijk energiegebruik een speerpunt dat in het Klimaatakkoord naar voren wordt gebracht en waar we samen onderzoek naar doen en instrumenten voor ontwikkelen, zoals het ‘Datastelsel Werkelijk Energieverbruik Utiliteit’ en het onderzoek van TNO naar benchmarks in de utiliteitsbouw en de relatie met het energielabel.

Gegevens


 

Spaces De Rode Olifant
Zuid Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag

www.dgbc.nl

Contactpersoon:
Martin Mooij

Martin Mooij DGBC