Datastelsel brengt werkelijk energieverbruik utiliteit in kaart


Makkelijker, sneller en beter inzicht in het werkelijk energieverbruik in de utiliteit, door een datastelsel. Dat is het doel van het project ‘Datastelsel Werkelijk Energieverbruik Utiliteit’, dat een initiatief is van het Platform Duurzame Huisvesting en direct voortkomt uit het nationale Klimaatakkoord.

Dit bericht verscheen eerder op digiGO.

Datastelsel Energieverbruik Utiliteit

Inzicht in daadwerkelijk verbruik met relevante gebouwdata

  • Voor: gebouweigenaren, huurders, bouw- en installatiebedrijven, adviseurs, overheid
  • Wat: realisatie datastelsel
  • Doel: meer, makkelijker en sneller inzicht in het werkelijke energieverbruik van een utiliteitsgebouw

Dit project is een direct gevolg van het eind 2018 gepubliceerde Klimaatakkoord. Het komt specifiek vanuit de werkgroep Utiliteitsbouw (hoofdstuk C1.10 van het Klimaatakkoord).

Kosteneffectieve verduurzaming kan alleen data-gedreven

Om de gestelde CO2-reductie doelen in het Klimaatakkoord te behalen, moeten gebouwen substantieel energie-efficiënter gemaakt worden. Om deze verduurzaming in de praktijk zo kosteneffectief mogelijk uit te voeren, is snelle beschikbaarheid van volledige energie- en gebouwdata (uiteraard met toestemming van de aangeslotene) een randvoorwaarde. Dit Datastelsel wil daarin voorzien.

Voorwaarde sectorale benchmarks

Het Datastelsel Werkelijk Energieverbruik maakt bovendien structurele benchmarking van het werkelijk energieverbruik per m2  mogelijk voor verschillende gebouw-categorieën.

Dit is een belangrijke voorwaarde om uiteindelijk, in lijn met het Klimaatakkoord, sectorale benchmarks te kunnen ontwikkelen. Deze benchmarks zullen een belangrijke onderbouwing geven aan de wettelijke eindnormen voor de energieprestatie van gebouwen in 2050, en tussendoelen in 2030.

Bron: digiGO

Beeld electricity-4666566_1280: Pixabay / analogicus