PARTNER

IVBN

IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen.

Wat doet IVBN?
IVBN heeft als doel het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, met name in Nederland. Dat doen we door het bevorderen van de professionaliteit, transparantie, integriteit, innovatie en het stimuleren van verduurzaming en hergebruik van het bestaande vastgoed voorraad. IVBN benadrukt de grote maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed om in te wonen en te werken. Door te fungeren als gesprekspartner voor overheden, toezichthouders, en andere partijen praat IVBN mee over het ontwikkelen en het functioneren van steden.

Hoe ziet de achterban van IVBN eruit?
IVBN-leden zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. Voor institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen, verzekeraars en/of banken) managen zij omvangrijke vastgoedportefeuilles. Dat doen zij professioneel, transparant, integer en gericht op de lange termijn exploitatie van het vastgoed. De leden hebben voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Hoe werkt IVBN aan de verduurzaming van de utiliteitsbouw?
IVBN werkt met de leden op veel fronten aan verduurzaming van de utiliteitsbouw onder andere door deel te nemen aan het Klimaatakkoord. Hierbij gaat het onder meer om het opstellen van routekaarten voor bijvoorbeeld de kantorenportefeuilles. Daarnaast wordt samengewerkt met huurders door het sluiten van green leases, het delen van data en periodiek overleg met huurders. Ook worden concrete verduurzamingsprojecten gedeeld met relevante overheden en stakeholders. Met hen bespreken we ook knelpunten op het gebied van regelgeving (huur, fiscaliteit) rondom bijvoorbeeld zonnepanelen en WKO’s.


Vragen aan Simon van der Gaast

Wat hebben Platform Duurzame Huisvesting en IVBN aan elkaar?
IVBN is als partner van Platform Duurzame Huisvesting betrokken bij veel activiteiten, waaronder ook zaken die vanuit het Klimaatakkoord bij het Platform zijn belegd (bijvoorbeeld de ontwikkeling van het datastelsel).

Wat is jouw persoonlijke drijfveer om bij te dragen aan Platform Duurzame Huisvesting?
Het bevorderen van samenwerking en kennisdeling (en het delen van goede voorbeelden).

Gegevens


 

IVBN

Prinses Margrietplantsoen 84-A
2595 BR Den Haag

www.ivbn.nl

Contactpersoon:
Simon van der Gaast

Simon van der Gaast