UPDATES

Leergang Conditiemeting NEN 2767 wordt revolutionaire samenwerking

Door Redactie - 1 februari 2017

Tags:

Al vele jaren wordt de markt opgeleid in Conditiemeting volgens de NEN 2767. Tot vandaag deden de NVDO (Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud) en Hogeschool Utrecht dat separaat van elkaar. Vanaf januari 2017 zijn de opleidingen geïntegreerd om zodoende de markt op een meer uniforme manier op te leiden.

Dit bericht verscheen eerder op NVDO.nl

Met de inbreng van een goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset-owner in staat gesteld het levensloopproces naar kosten, levensduur en kwaliteit te beheersen. Ook binnen prestatiecontracten moet de status van bouw- of installatiedelen worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het moment van aangaan van het prestatiecontract (de zogenaamde verificatieperiode) en tussentijdse beoordelingen (audits). Om efficiëntie te bereiken binnen het inspectieregime en overlast van de gebruikers van beheerobjecten tot een minimum te beperken, winnen integrale inspecties (BOEI-inspecties) steeds meer terrein.

De Leergang Conditiemeting NEN 2767 / BOEI wordt georganiseerd vanuit samenwerking tussen de NVDO en Hogeschool Utrecht. Binnen deze opleiding worden deelnemers opgeleid tot professionele inspecteurs en/of adviseurs, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de staat van gebouwen en installaties.

De Inspecteur

  • Kan op een objectieve en betrouwbare manier inspecties binnen zijn specialisatie Bouwkunde, Klimaat- /Transportinstallaties, Elektrotechnische installaties of Monumenten uitvoeren conform de NEN 2767-1 (versie december 2016).
  • Kan aanvullende inspecties uitvoeren voor onderdelen Brandveiligheid, Energie en Inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving
  • Vormt een team met de adviseur, kan de uitkomsten van de inspecties overleggen aan de Adviseur en is ondersteunend aan de adviseur in zijn besluitvorming.

De Adviseur

  • Kan het inspectierapport, aangeleverd door de inspecteur, op de juiste manier interpreteren.
  • Kan binnen zijn eigen specialisatie een advies uitbrengen op grond van een NEN 2767 inspectie + aanvullende inspectie-items.
  • Kan specifieke wensen van gebruiker / eigenaar en strategische doelen van het geïnspecteerde object vertalen naar een advies.

Programma voor Permanente Educatie (PE)

Nadat de opleiding succesvol is afgerond, kan de deelnemer zich aanmelden voor het programma van Permanente Educatie voor Inspecteurs en Adviseurs. Gedurende dit programma wordt de deelnemer tijdens korte bijeenkomsten op de hoogte gesteld van actuele ontwikkelingen binnen de gebouwde omgeving. Per PE-jaar ontvangt de deelnemer een PE-certificaat waarmee men in de markt kan aantonen dat de actuele kennis up-to-date is.