UPDATES

Maak nieuwbouw duurzaam door minimumeisen

Door Redactie - 7 februari 2017

Tags:

Bouwmaterialen van nieuwe huizen en kantoren mogen het milieu niet onnodig belasten. Dat is het voorstel van Stef Blok. De minister wil per 2018 minimumeisen opnemen in het Bouwbesluit. Blok stuurt hiervoor nog een voorstel naar de Tweede Kamer.

Dit bericht verscheen eerder op RVO.nl

De voorgenomen grenswaarde voor gebouwen van meer dan 100 m2 is maximaal  1 euro per m2 bruto vloeroppervlakte. Dit geldt vanaf 2018 voorlopig alleen voor woningen en kantoren. In gebieden met een maatwerkregel kan deze grenswaarde ook aangescherpt worden. Dit gaat vanaf half 2019 gelden onder het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit is de opvolger van het Bouwbesluit.

Milieu Prestatie Gebouwen

Doet u als ontwikkelaars van een bouwplan een aanvraag voor een omgevingsvergunning? Dan bent u nu al verplicht om een berekening te maken van de zogeheten MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Daarbij telt de productiewijze van de gebruikte bouwmaterialen, de levensduur van de materialen, het transport en de manier van afdanken.

De milieueffecten van een bouwmateriaal maakt u inzichtelijk met de levenscyclusanalyse (LCA). Voor Milieueffecten van een gebouw doet u dit met de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

Meer informatie

Lees meer over MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) en circulair bouwen.