Blog Bert van Renselaar: ‘De wereld blijft hetzelfde na de verkiezingen’


De politieke commentaren van volgende week zijn al voorspelbaar. Termen als ‘aardverschuiving’ en ‘de wereld ziet er totaal anders uit’ zullen vaak te horen zijn. Het slaat alleen nergens op. Als er iets is dat hetzelfde blijft na de verkiezingen is het de wereld wel. Alleen wie ons stukje wereld gaat regeren, zal veranderen.

Dit bericht verscheen eerder op fmn.nl
Door: Bert van Renselaar

En wie dat gaat regeren en hoe dat er uit gaat zien, zal aan de onderhandeltafel plaatsvinden. Wat mij betreft zijn er twee belangrijke thema’s die daar niet mogen ontbreken: het klimaatakkoord en de circulaire economie. Bij deze een advies vanuit de partijen die het uiteindelijk moeten gaan doen: de facility managers, inkopers en ondernemers in het land. Henk en Ingrid zo u wilt.

Drempels wegnemen

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 36 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot. Om deze uitstoot te halveren, is naar schatting 100 miljard euro nodig. Door het stimuleren van publieke en private fondsen en het wegnemen van de split incentive kan dit geld vrijgemaakt worden. Het rendement op energiebesparing is namelijk prima. Wel moeten er dan drempels weggenomen worden zoals de korte-termijn-regels voor bijvoorbeeld salderen en fiscale voordelen. Daarnaast zou de overheid sowieso een proeftuin moeten zijn waarin alle gebouwen snel energieneutraal worden. Stimulerende regelgeving zou ook helpen, bijvoorbeeld handhaving van verplichtende wetgeving zoals de EED, het instellen van een CO2-belasting en het duurder maken van afval.

Grondstofmanagers

Naast energie gebruikt de gebouwde omgeving ook ruim dertig procent van grondstoffen in Nederland. Facility- en vastgoedmanagers worden de nieuwe grondstofmanagers van de toekomst. TNO berekende al dat de potentie van de circulaire economie voor 54.000 extra banen en 7,3 miljard euro per jaar extra economische groei kan zorgen. Door bijvoorbeeld grondstoffen meer te belasten dan arbeid wordt het fiscale klimaat gunstiger voor de circulaire economie. En door de overheid als gebruiker ook hier het voortouw te laten nemen, kan de markt in beweging worden gezet zodat de markt zelf met vernieuwende oplossingen komt voor technische, juridische en financiële knelpunten.

Op naar een betere wereld

We kunnen veel zelf. De overheid kan met name helpen door als eigenaar en gebruiker het voortouw te nemen en de (fiscale) voorwaarden zo gunstig mogelijk te maken. Na de verkiezingen volgende week ziet de wereld er totaal hetzelfde uit. Hopelijk kunnen we dat na vier jaar nieuw kabinet niet meer zeggen en is de wereld dan een betere plaats geworden!

Bert van Renselaar
Managing Partner
CFP Green Buildings

Lees hier meer blogs van Bert van Renselaar.