UPDATES

Groot verschil theoretisch en werkelijk gasverbruik kantoren door slechte inregeling klimaatinstallatie

Door Redactie - 28 maart 2017

Tags:

Onderzoeksbureau ECN heeft samen met Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de gegevens van de energielabeldatabase van ongeveer. 1.000 kantoren gekoppeld aan het werkelijke gas – en elektriciteitsverbruik van dezelfde kantoren. Hierbij is in de analyse rekening gehouden met de kantoorgrootte. De voornaamste conclusie: in een A-label kantoor het gasverbruik gemiddeld 50% lager is dan in een G-label kantoor.

Per m2 gebruiksoppervlakte in een kantoor is het verschil in gasverbruik 7,5 m3. Dit terwijl het energielabel uitgaat van een theoretisch verschil van 27 m3 gasverbruik per vierkante meter. Het verschil tussen theoretisch en werkelijk gasverbruik wordt waarschijnlijk deels verklaard door gedeeltelijke leegstand. Maar ook door het niet optimaal ingeregeld hebben van de klimaatinstallatie. Dit zijn aspecten waar theoretische modellen geen rekening mee houden. Er is meer onderzoek  nodig om deze laatste conclusies te staven.

Elektriciteit

Eerder onderzoek door derden wees al uit: een energielabel A-kantoor verbruikt meer elektriciteit dan een label G-kantoor per m2 gebruiksoppervlakte. Dit onderzoek bevestigt dit nogmaals: modernere A-label kantoren verbruiken gemiddeld 15 kilowattuur meer per m2 dan oude, label G-kantoren. Dat komt neer op een stijging van ongeveer 25%.

Deze toename wordt niet sterk beïnvloed door de gebouwgrootte en kan waarschijnlijk voor een groot deel verklaard worden door:

  • een hogere bezettingsgraad voor kantoren in de betere labelklassen
  • een toename van ICT-toepassingen
  • een toename van koeling en mechanische ventilatie
  • een afname door energiezuinige verlichting compenseert deze toenames

Bezettingsgraad

Een hogere bezettingsgraad hoort bij het verduurzamen van een kantoor; zodoende ‘mag’ een kantoor met een beter label ook een hoger elektriciteitsverbruik hebben. Er ligt een relatie tussen bezettingsgraad en verborgen en/of gedeeltelijke leegstand; een van de parameters waarmee verklaard kan worden waarom de gemeten gasintensiteit zo’n stuk lager ligt dan de berekende.

Door de hogere bezettingsgraad wordt er ook meer gebruik van de kantoorruimte, wat neerkomt op meer laptops, PC’s, kopieerapparaten en en uitgebreidere ICT-serverruimte. Organisaties met vierkante meters aan serverruimte in eigen beheer, verbruiken met die vierkante meter tot een factor dertig meer elektriciteit dan organisaties die hun serverdiensten hebben uitbesteed aan een datacentrum.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van RVO.

Lees hier het hele onderzoek