Kick-off bijeenkomst Nederland circulair in 2050


Nederland circulair in 2050. Die ambitie is neergezet door het kabinet in het Rijksbrede programma Circulaire Economie en door de sociale partners en vele andere ondertekenaars onderschreven in het Grondstoffenakkoord.

Dit bericht verscheen eerder op Circulaire Economie Nederland

Op dinsdag 18 april 2017 luiden we de start in van onze circulaire toekomst met een landelijke kick-off bijeenkomst. De opstellende partners van het Grondstoffenakkoord nodigen u uit om aan de slag te gaan om deze ambitie te verwezenlijken. Het komend halfjaar gaan vijf teams bouwen aan de transitieagenda’s, voor biomassa & voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen.

Deze kick-off is de eerste in een serie van diverse bijeenkomsten. Tijdens deze eerste bijeenkomst gaan we verkennen wat de mogelijkheden zijn om tot een succesvolle transitie te komen. De vijf teams en hun voorzitters stellen zich aan u voor. U kunt met hen in gesprek over uw ideeën, over de manier waarop u betrokken wilt worden, en misschien nog belangrijker: hoe uw bijdrage voor een circulaire economie een plek kan vinden in het werkprogramma van het transitieteam.

Tijdens de volgende bijeenkomsten kiezen we de meestbelovende routes en stellen we de concrete agenda’s vast.

Programma kick-off bijeenkomst, 18 april 2017

08.45-09.30 uur
Inloop en registratie

09.30-12.30 uur
De Verbeelding aan de macht. Hoe komen we met elkaar tot een geslaagde transitie?

Opening en welkom.
De voorzitters en hun teams stellen zich voor.
Inleiding door prof. dr. Derk Loorbach (hoogleraar sociaal-economische transities en directeur transitie-instituut DRIFT aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) over transities en wat dat van ons vraagt.
In groepen werken aan de strategische doelstellingen (efficiënt gebruik; substitutie van grondstoffen; nieuwe productie, consumptie en gebiedsinrichting) voor deze transitie aan de hand van concrete voorbeelden, ingebrachte opgaven van deelnemers en verrassende perspectieven.
Aan het eind van de ochtend hebben we concrete beelden over het bereiken van de doelstellingen.

12.30-13.30 uur
Lunch

13.30-16.00 uur
Transitieteams op de zeepkist; wat willen we in de vijf agenda’s?

Per transitieagenda vinden werksessies plaats om tot een concrete aanpak te komen.
U wordt tijdens deze werksessies uitgedaagd om bij te dragen, uw expertise in te brengen, uw vragen en opgaven neer te leggen en samen te bouwen aan de agenda.
Aan het eind van de dag hebben we een gezamenlijk idee waar we naar toe willen, hoe de transitieteams aan de slag gaan en op welke manier u een bijdrage kunt leveren.

16.00-17.00 uur
Afsluiting en netwerkborrel

Voorbereiding

Inhoudelijke invulling van het programma zal worden gepubliceerd op deze pagina. Hier worden vooraf ook de startdocumenten gepubliceerd. Om deze documenten in te zien, ontvangen alle ondertekenaars begin april inloggegevens. Gedurende het proces houden de transitieteams u via deze site op de hoogte over hun vorderingen.

Locatie

Rijtuigenloods in Amersfoort, klik hier voor de routebeschrijving.

Aanmelding

Voor deelname dient u zich vooraf aan te melden. Tijdens het middagprogramma kunt u bij werksessies van één transitieagenda aanwezig zijn. U kunt bij uw aanmelding aangeven aan welke u wilt deelnemen. Als uw organisatie actief wil zijn in verschillende transitieagenda’s, dan is het mogelijk om meerdere personen aan te melden. De aanmelding voor deze kick-off bijeenkomst is open tot en met 10 april a.s.

Voor vragen over de organisatie van de kick-off bijeenkomst kunt u contact opnemen met het congresbureau op telefoonnummer 030 275 96 20 of via Nederland@circulair2050.nl.

Het aanmeldformulier vindt u hier.