Nieuw huurcontract is hèt moment om afspraken vast te leggen over de verduurzaming van een kantoor


Uit de Nationale Energieverkenning 2016 blijkt dat de besparing in vastgoed achterblijft bij de doelen. De SER heeft daarom aangedrongen op aanvullend beleid. Dit betreft onder andere acties om handhaving van de Wet Milieubeheer te verbeteren en het verplicht stellen van energielabel C in 2023. Dit treft niet alleen verhuurders of koplopers in het bedrijfsleven, maar ook het MKB.

Wat kan jij als huurder?

Voor huurders in het MKB ligt er een belangrijke taak om de gebouwvoorraad te verduurzamen. Een taak waarvan huurders wellicht zich nu nog niet voldoende bewust zijn, of niet goed weten wat die taak precies inhoudt. Juist voor die huurders heeft het Platform Duurzame Huisvesting een handige MKB Checklist duurzaam huurcontract ontwikkeld en organiseert zij informatiebijeenkomsten in het land.

Verduurzamen doe je samen: ga in gesprek met de verhuurder

Het verlengen of afsluiten van een nieuw huurcontract kan een goed moment zijn om een kantoorgebouw te verduurzamen. Standaard huurcontracten (bijvoorbeeld het ROZ-model) bevatten vaak geen duidelijke artikelen over duurzaamheid. Als huurder is het verstandig om voorafgaand aan je contractonderhandeling te bepalen welke wettelijke verplichtingen er zijn en welke ambities je wenst te realiseren.

MKB Checklist duurzaam huurcontract

Speciaal voor huurders (100 tot 250 medewerkers) is er een stappenplan ontwikkeld: De MKB Checklist duurzaam huurcontract. Deze checklist helpt huurders de juiste vragen op het juiste moment tijdens de verschillende huurfases te stellen en brengt zo een goede balans in huurcontracten.

Het stappenplan is overzichtelijk weergegeven in een infographic en is ontwikkeld door Jan Pieter Klep (Solved), Guido Meijer (FMN) en Sannie Verweij (Gebouwinzicht). Op donderdag 13 april is deze MKB Checklist duurzaam huurcontract officieel overhandigd en toegelicht tijdens Building Holland. De checklist is te downloaden via de site van Platform Duurzame Huisvesting.

Boek een 1 van de 20 informatiebijeenkomsten

Namens het Platform Duurzame Huisvesting mogen de ontwikkelaars van de checklist op minimaal 20 plaatsen in het land deze checklist met de achterliggende wet- en regelgeving toelichten.

Oproep!

Ken jij, een ondernemersvereniging, bedrijventerrein, gemeente of bijvoorbeeld een bank of verzekeraar die een informatiebijeenkomst over de MKB Checklist duurzaam huurcontract aan hun klanten willen aanbieden? Neem dan contact op met Sannie Verweij van Gebouwinzicht via 06 221 51 175 of mail naar info@gebouwinzicht.nl  onder vermelding van Bijeenkomst MKB Checklist. Wie weet ben jij 1 van deze 20 bijeenkomsten!

MKB checklist duurzaam huurcontract