Zekerheid over salderen na 2020


De stimulering van zonnepanelen via de salderingsregeling wordt verlengd. Dat maakte minister Kamp bekend in de Kamerbrief van 12 juli 2017. Een aanpassing van de regeling wordt overgelaten aan een nieuw kabinet.

Dit bericht verscheen eerder op RVO.nl.

Uit de evaluatie van de regeling en een studie naar mogelijke wijzigingen blijkt dat de huidige regeling geen netproblemen oplevert tot 2023. Een aanpassing van de regeling is pas mogelijk na verdere uitrol van de slimme meter.

Salderingsregeling

Consumenten die nu overwegen zonnepanelen aan te schaffen kunnen ook na 2020 blijven rekenen op de salderingsregeling. Voor kleinverbruikers betekent dat ook voor de afgenomen stroom, zover het verrekend kan worden met de geleverde stroom, de volgende kosten niet in rekening worden gebracht:
  • leveringskosten
  • energiebelasting
  • opslag duurzame energie
  • btw

Onduidelijkheid

Meer dan 80% van het in Nederland opgestelde vermogen aan zonne-energie-installaties maakt gebruik van de salderingsregeling. Door onduidelijkheid over de regeling na 2020 daalde de groei van zonnestroominstallaties bij consumenten het afgelopen jaar, ondanks de dalende prijzen voor zonnepanelen.

Het aantal initiatieven en subsidietoezeggingen voor grootschalige zonprojecten, die gestimuleerd worden middels de SDE+ neemt wel fors toe.

Behalve de salderingsregeling voor kleinverbruikers – dit zijn aansluitingen van maximaal  3 x 80 A – en de SDE+regeling voor grootverbruikers, is er voor consumenten de mogelijkheid verlaging van energiebelasting te verkrijgen. Dit kan door te participeren in een energiecoöperatie of als vereniging van eigenaren een zonne-energie systeem te realiseren.

Verlaagd tarief energiebelasting

De regeling verlaagd tarief energiebelasting is ook bekend onder de naam postcoderoosregeling. Consumenten en bedrijven kunnen hierdoor ook grote zonne-energiesystemen realiseren, waarbij de kleinverbruikers die meedoen in het project hun investering in de zonnepanelen terugverdienen middels belastingvoordeel op het eigen energieverbruik.

 

Bron: RVO