De Case van Cees: geen aardgasleiding meer de grond in!


‘Over vier jaar moeten we aardgas importeren’. Zomaar een kop van klein artikeltje in het Financieele Dagblad. Door het versneld terugdringen van de aardgaswinning in Nederland, komt het tijdstip steeds dichterbij dat we een tekort aan fossiele energie gaan krijgen.

Alle maatregelen voor alternatieve energievormen als wind- en zonne-energie wegen nog niet op tegen het verlies aan aardgascapaciteit. En al de energiebesparende maatregelen tot nu toe, inclusief het verplichte label C voor kantoren in 2023, hebben de warmtevraag nog niet zover terug gedrongen dat we geen import nodig hebben.

Minder gasexport

Minder aardgaswinning leidt ertoe dat de gasexport wordt teruggedrongen en zelfs negatief wordt. Bij een geringer aanbod en een gelijkblijvende vraag wordt de prijs hoger, één van de basisprincipes van economie die ik vroeger op de HBS leerde. Oftewel: de consument zal meer moeten gaan betalen voor zijn energieverbruik. Dat is dan wel de stimulans die we nodig hebben om het verminderen van de warmtevraag en het gebruik van alternatieve (lees: andere dan fossiele) energiebronnen mogelijk te maken. Immers één van de grote weerstandsfactoren om hier aan te werken is de lage energieprijzen van dit ogenblik.

Versneld afschrijven

Rest er wel ander probleem: de capaciteit van het huidige gas- en elektriciteitsnet. Een gasvrije aansluiting in nieuwbouwwijken is gemakkelijk te realiseren. Er wordt geen gasnet aangelegd en het elektriciteitsnet wordt verzwaard aangelegd. In bestaande woonwijken levert dit een groot probleem op. Hier kun je niet zomaar het gasnet afsluiten en het elektriciteitsnet verzwaren zonder dat de consument voor hoge kosten komt te staan. Immers, het versneld afschrijven van het gasnet en het verzwaren van het elektriciteitsnet moet wel betaald worden.

Energieneutraliteit

Energiebedrijven en netbeheerders zullen en kunnen deze kosten niet op zich nemen. In de praktijk leidt dit ertoe dat het voornemen om een appartementencomplex bijna energieneutraal te maken mislukte, omdat de bewoners uiteindelijk 80 euro per maand meer moesten gaan betalen. Hier zal een oplossing voor gevonden moeten worden. Zeker nu veel gemeenten roepen dat ze over x jaar energieneutraal willen zijn!

Reken even mee. Gasleidingen gaan 40 tot 50 jaar mee en worden in principe in 40 jaar afgeschreven. De doelstelling is dat we in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Dat is over 33 jaar. We moeten dus al 7 jaar korter gaan afschrijven, maar geen netbeheerder die dat doet. Sterker, er worden nog steeds nieuwe gasleidingnetten aangelegd en verouderde vervangen. Er is maar één oplossing:

Het aanleggen van (aardgas)leidingnetten dient per direct verboden te worden.

Dit is een maatregel die veel effectiever is dan de druk die nu gelegd wordt op het verplicht label C voor kantoren. Er ligt dus een grote uitdaging voor het nieuwe kabinet!

Over de auteur

Cees Jonker is projectleider energiebesparing bij Vastgoed Belang.

Bron: Samen energie besparen