Verduurzaming gebouw uitbesteden? Doe de check!


De EPC PreCheck is een nieuwe online tool voor gebouweigenaren die hun assets willen verduurzamen, zowel in de publieke als in de private sector. De tool helpt bij de afweging om energiebesparing uit te besteden en kan zo bijdragen aan versnelling van energiebesparing in de vastgoedsector.

Veel gebouweigenaren willen hun gebouwen verduurzamen. Vanuit klimaatambities, vanuit de noodzaak om te renoveren of moderniseren, of vanwege wetgeving. Verduurzaming van vastgoed kan handig gecombineerd worden met onderhoud. Een gebouweigenaar kan het uitvoeren van onderhoud inclusief het verbeteren van de energieprestatie zelf doen, of dit kan worden uitbesteed aan een externe partij, via een Energieprestatiecontract, afgekort EPC.

Nieuwe tool

Met de EPC PreCheck krijgt de gebouweigenaar in nog geen vijf minuten inzicht of het uitbesteden van duurzame maatregelen en goed onderhoud door middel van een EPC een interessante optie is. Of dat zo is, hangt af van het gebouw of de gebouwen: het gebouwtype, de energiekosten en reeds uitgevoerde renovaties. En van de organisatie zelf: is voldoende expertise aanwezig, is er draagvlak voor outsourcing, en zijn gegarandeerde gebouw- en energieprestaties gewenst? Na het invullen van de vragen krijgt de gebouweigenaar een eerste indicatie over energie efficiëntie opties.

De EPC PreCheck is gratis beschikbaar via guarantee-project.eu/nl/ en
www.platformduurzamehuisvesting.nl/precheck/.

Onafhankelijke en deskundige hulp

Een zogenaamde EPC Facilitator kan gebouweigenaren hierbij helpen. De keuze voor wel of niet uitbesteden, en het proces om tot een uitbesteding en een prestatiecontract te komen, vereisen technische, financiële en juridische expertise. Het laatste geldt zeker voor overheden bij het Europees aanbesteden. In Europa werken enkele landen al zo’n twintig jaar met Facilitators: onafhankelijke deskundigen die opdrachtgevers ondersteunen bij dit proces. Zij blijken een belangrijke schakel te zijn. RVO.nl introduceert Facilitators nu ook in Nederland. Via de tool kunnen gebouweigenaren in contact komen met een onafhankelijke deskundige EPC Facilitator. De Facilitators staan geregistreerd op www.qbis.nl.

Europese samenwerking

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl, heeft de EPC PreCheck ontwikkeld in het kader van een Europees samenwerkingsproject met 14 partners, guarantEE, dat is gericht op het stimuleren van Energiebesparing in gebouwen en het werken met EPC’s. GuarantEE krijgt cofinanciering vanuit het Europese programma Horizon 2020. De tool is mede gefinancierd door Platform Duurzame Huisvesting en uitgevoerd door Byline. De tool wordt in 14 landen vertaald en verspreid.

Doe hier de PreCheck.

Deze tekst is eerder deels verschenen op Platform Duurzame Huisvesting.