Update: uitgesteld – PDH Kenniscafé ‘Slimme Eigenaren willen Slimme Gebouwen’


Update

Helaas kan het kenniscafé “slimme eigenaren willen slimme gebouwen” op 30 oktober van het Platform Duurzame Huisvesting niet doorgaan. Dit betekent dat er op 30 oktober a.s. geen kenniscafé plaatsvindt. Dit vinden wij uiteraard erg jammer en we verplaatsen daarom het kenniscafé naar eind januari/begin februari 2018.
Wilt u daarover op de hoogte worden gehouden? Mail dan naar communicatie@platformduurzamehuisvesting.nl

Excuus voor het ongemak en hopelijk tot snel!


Tijdens het Kenniscafé op 30 oktober in Woerden van het Platform Duurzame Huisvesting komt de label-C verplichting voor kantoren uitgebreid aan de orde. U kunt hieraan gratis deelnemen door een mail te sturen naar communicatie@platformduurzamehuisvesting.nl.

Na lang wikken en wegen komt er in 2023 een Label-C verplichting aan voor kantoren en het is nog onduidelijk of en op welke termijn vervolgstappen verplicht gaan worden. Dit terwijl er met een beetje goede wil al veel meer mogelijk is en vastgoedeigenaren of -financiers beter voorbereid zijn op wat er de komende jaren vanuit beleid en regelgeving op hun af gaat komen.

Bewustwording

Gebouwen die het mogelijk maken prettig te wonen en te werken, op een manier dat de overall kosten en CO2-impact van het gebouw worden verlaagd (o.a. door slimme en zelflerende regeling van systemen en toepassing predictive maintenance). Dit terwijl de bewoner/gebruiker het amper merkt, maar wel aangezet wordt tot bewustwording van de impact van eigen keuzes op energieverbruik en een gezond binnenmilieu en tevens keuzevrijheid geeft over eigen handelen. Wie wil dat nu niet?

Wat brengt de toekomst?

Tijdens het Kenniscafé van het Platform Duurzame Huisvesting zullen een aantal sprekers, Doekle Terpstra, Voorzitter Uneto VNI, Evelyne Schellekens, Europese Vereniging Elektrotechnische Bedrijven, Huub Keizers, TNO Energie Gebouwde Omgeving, en een Directeur Vastgoed onder leiding van Jaap Dijkgraaf, Algemeen Directeur DWA hun perspectief en verwachte ontwikkelingen laten zien en met u en elkaar in discussie gaan wat de toekomst gaat brengen.

Het Platform Duurzame Huisvesting wilt u uitnodigen om hier niet alleen bij te zijn, maar tevens actief aan de discussie deel te nemen en daarmee bij te dragen aan de versnelling van de energietransitie in de Vastgoedsector.

Deelnemen

Meld u aan via communicatie@platformduurzamehuisvesting.nl, dan heeft u een gegarandeerde plek bij het eerstvolgende kennis- en discussiecafé op 30 oktober te TVVL (Korenmolenlaan 4, Woerden).

15.30 Inloop
16.00 Start programma
17.30 Start borrel

Bron: Vastgoedjournaal