ISSO verbreedt kennisaanbod door overname SBR producten


ISSO en SBRCURnet hebben maandag 9 oktober de overeenkomst getekend voor de overname van de B&U kennisportefeuille van SBRCURnet per 1 januari 2018. Hiermee is ISSO de nieuwe beheerder en uitgever van de SBR producten. Hierdoor gaat de kennis die de bouwsector heeft opgebouwd niet verloren, maar vormt de basis voor een integrale kennisportefeuille voor vakmensen in de bouw- en installatiesector. De SBR-referentiedetails vormen hierbij een belangrijk onderdeel voor de kwaliteitsborging van het bouwen.

SBR kennis is bij ISSO in goede handen

ISSO is, als kennisinstituut voor installatietechniek, een logische nieuwe beheerder en uitgever. ISSO heeft de kennis en mogelijkheden de producten van SBR op te nemen, te integreren met installatiekennis en verder te ontwikkelen. ‘De SBR kennis is bij ISSO in goede handen’, aldus Rob van Bergen, directeur van ISSO (links op de foto). ‘De overname past heel goed in onze strategie om het kennisinstituut te zijn voor vakmensen in de bouw- en installatiesector. De overname van de SBR producten, waaronder de referentiedetails, vormt hierbij een belangrijke stap’.

De komende periode zal er hard gewerkt worden aan de digitale integratie van de kennisproducten van SBR met de installatietechnische kennis in de KennisBank van ISSO. ‘Voor de gebruikers van de kennis zal er op 1 januari 2018 nog niet veel veranderen,’ zo stelt Rob van Bergen de gebruikers alvast gerust. ‘De gebruiker kan voorlopig zowel de kennisproducten van ISSO als die van SBR raadplegen op de gebruikelijke wijze’.

Complete en integrale kennis

SBRCURnet heeft aangegeven haar activiteiten als kennisinstelling per 1 januari 2018 te moeten beëindigen. Hierdoor dreigde een belangrijke onafhankelijke kennisbron van en voor de sector verloren te gaan. Door de overname blijft de kennis beschikbaar en actueel.

‘Het samenbrengen van de kennisportefeuille van SBR met die van de installatietechniek biedt de kennisgebruiker straks complete en integrale kennis. Dit integrale kennisaanbod is essentieel voor ondersteuning van de vakmensen bij maatschappelijke vraagstukken zoals ketensamenwerking, duurzaamheid en krapte op de arbeidsmarkt’, aldus Rob van Bergen.

Bron: ISSO