Fundament voor circulair bouwen bijna af


Niemand vroeg ooit naar een iPhone, maar toen die er was en iedereen zag wat de iPhone allemaal kon, wilde iedereen hem hebben. Dat moet ook gebeuren met circulair bouwen. Op 15 januari 2018 presenteert het Transitieteam Circulaire BouwEconomie zijn plannen voor het versnellen van de overgang naar circulaire bouwsectoren.

Elphi Nelissen, voorzitter van het transitieteam: ‘Eind november moet onze transitieagenda – na maanden intensief overleg – af zijn.’ Zestien ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord geven samen vorm aan de transitieagenda voor de periode 2018 -2023. ‘Samen zorgen dat er een goed stuk komt. Dat is de uitdaging’, aldus Nelissen over de transitieagenda.

‘We moeten nu eerst gaan inventariseren, vervolgens moet het er staan en dan moet het uitgerold gaan worden.’ De transitieagenda voor de Circulaire Bouweconomie wordt opgenomen in het Rijksbrede programma “Nederland circulair in 2050” en overgenomen in de Bouwagenda van Bernard Wientjes.

Waarom circulair bouwen?

De aanleiding voor de agenda is voor Nelissen duidelijk. ‘In de bouw moeten we erin slagen een gebouw te maken dat niet meer belastend is, grondstoffen uitput en de omgeving aantast. Grondstoffen zijn schaars of kunnen dat worden als we op de huidige manier doorgaan. Dit geldt al voor staal.’

‘Een heleboel wordt gecirculeerd. Als we dat niet doen dan raakt het op. Je kunt daarnaast wel grind blijven afgraven, maar dat tast wel de omgeving aan. Als je dat kunt beperken of naar nul kunt terugdringen is dat beter.’

De voorbeelden

Eén van de punten op de agenda is voorbeeldprojecten. ‘Iedereen denkt: circulariteit, wat is dat nou? Je moet kunnen laten zien wat het is, dat prikkelt mensen.  Dat geldt ook voor een duurzaam huis, kantoor of school.’ Op de TU/Eindhoven staat al een biobased brug gemaakt van biocomposiet. Met andere woorden: de brug is gemaakt van natuurlijke grondstoffen die weer opnieuw kunnen aangroeien.

Ook circulair aanbesteden moet worden opgenomen in de agenda, aldus Nelissen. ‘Als je dat opneemt, dan ziet de industrie dat zij circulair moeten aanbieden. Dat kunnen ze nog niet voldoende. Het is een drive om diensten, producten en aanbiedingen te maken die wel circulair zijn. Het aanbod is dan een antwoord op de vraag die wordt gesteld.’

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over het Rijksbrede programma en de transitieteam voor de circulaire Bouweconomie op www.circulaireeconomienederland.nl. Hier vindt u ook het volledige interview met Elphi Nelissen en interviews met de andere leden van het transitieteam.

Bron: RVO.nl