Workshop: Handleiding verduurzaming schoolgebouwen


Verduurzamen van onderwijshuisvesting en energiebesparing zijn bij veel onderwijsinstellingen belangrijke agendapunten. Maar hoe doe je dat en welke stappen zijn daarbij belangrijk? De Beslisboom Verduurzaming Scholen helpt schoolbesturen in het PO en VO om een aanpak te kiezen voor verduurzaming van hun (bestaande) schoolgebouw(en). Met doordachte, doorgerekende, integrale maatregelpakketten.

Arcadis ontwikkelde met o.a. Boot Advocaten in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en in het kader van de Green Deal Scholen een integraal beslismodel om verduurzamingsprojecten voor scholen te realiseren: De Beslisboom Verduurzaming scholen, voor het PO en VO. De Beslisboom Verduurzaming Scholen is gratis beschikbaar als online tool en geeft onder andere een maatregelenpakket aan de hand van bouwjaar, verwachte gebruiksduur van een gebouw en het ambitieniveau van het schoolbestuur (wettelijk minimum of meer) en koppelt hieraan een indicatie van de kosten en de financieringsmogelijkheden om deze maatregelen te treffen. Met de pakketten kunnen Energielabel C/B en Frisse Scholen Klasse C/B worden behaald en is voldaan aan de Wet Milieubeheer. Tevens biedt het model een leidraad voor de wijze van contracteren en aanbesteden.

Tijdens deze workshop gaan we in op de mogelijkheden van dit model en worden aansprekende praktijkvoorbeelden behandeld. Aan de orde komen onder andere alle relevante wettelijke verplichtingen over verduurzaming en het treffen van energiebesparende maatregelen.

Onderwerpen

– Inleiding en wettelijke verplichtingen
– Concrete maatregelen onderwijsinstellingen
– Beslismodel in de praktijk
– Integraal beslismodel projecten
– Contracteren, aanbesteden en financieren

Doel

Na afloop van deze workshop bent u bekend met de wettelijk noodzakelijke maatregelen voor uw onderwijsgebouw en krijgt u inzicht in het beslismodel om uw onderwijsgebouw projectmatig te verduurzamen.

Voor wie?

Deze workshop is bij uitstek geschikt voor bestuurders, vastgoedmanagers, facility managers, adviseurs, technisch managers, taxateurs en financiers van scholen/gemeenten.

Datum en tijd

7 februari 2018 van 13.30 tot 17.00 uur

Investering

€ 325,= excl. BTW en inclusief studiematerialen, koffie, thee en netwerkborrel.

Locatie

Nyenrode Business Universiteit, Straatweg 24 te Breukelen. Deze locatie is goed met de auto en met het openbaar vervoer te bereiken.

Inschrijven

Schrijf je hier in voor  de workshop

Bron: IVVD