Europese kwaliteitseisen gebouwen onder de loep


De Europese Unie streeft er naar om bestaande gebouwen in Europa meer energie-efficiënt te laten maken door gespecialiseerde leveranciers van energiediensten, de zogenaamde ESCOs. Momenteel wordt echter vastgesteld dat er onvoldoende vertrouwen is in dit uitbestedingsproces. Daarom worden in het kader van het QualitEE-project technische kwaliteitscriteria uitgewerkt die bijdragen tot de kwaliteitsborging van energiediensten. Hierdoor wordt verwacht dat het vertrouwen in dit soort diensten zal toenemen.

Kwaliteitsborging van energiediensten

De conceptversie van de kwaliteitscriteria is momenteel beschikbaar, en kan bekomen worden via deze link. Momenteel loopt een consultatieronde waarbij terugkoppeling gevraagd wordt aan diverse marktspelers. Ook gaat op 22 maart 2018 in Brussel een workshop door waarin de voorgestelde kwaliteitscriteria worden toegelicht en bediscussieerd.

De kwaliteitscriteria zullen ook afgetoetst worden in 24 (piloot)projecten. U kan zich hiervoor trouwens kandidaat stellen.

Context van het QualitEE-project

Het QualitEE project is een Horizon 2020 project. QualitEE bouwt verder op het Transparense project, dat in 2014 o.a. de Europese gedragscode voor energie-prestatie-contractering heeft gelanceerd (EPC Code of Conduct). Ondertussen werd deze code ondertekend door meer dan 200 EPC leveranciers en EPC facilitatoren in gans Europa. Deze code was een belangrijke eerste stap om transparantie en vertrouwen te brengen in energie-efficiëntie diensten.

Binnen het QualitEE consortium is Factor4 is de nationale partner voor België en Nederland. Projectleider en contactpersoon is Geert Goorden: geert.goorden@factor4.eu

U kan zich inschrijven voor de QualitEE nieuwsbrief via deze link.

Bron: Factor4