Column Natalie Hofman: ‘Juist wij als facility-managers kunnen het verschil maken’


‘In lijn met het Klimaatakkoord van Parijs willen we de uitstoot van CO2 in Nederland in 2030 vrijwel gehalveerd hebben. Een ambitieus, maar – ook naar mijn overtuiging – noodzakelijk doel. Hoe gaan we dat doel bereiken?’ Die vraagt stelt Natalie Hofman, voorzitter FMN, in haar column.

Deze column verscheen eerder op FMN en Servicemanagement.nl.

Daarover moeten we het deze zomer als samenleving eens worden. Dus praten we er nu over. Een paar weken geleden gaf het kabinet het startschot voor de besprekingen aan zes ‘sectortafels’: de gebouwde omgeving, de mobiliteit, de industrie, de elektriciteit en de landbouw.

Gebouwde omgeving

Niet voor niets zet de regering de gebouwde omgeving op de eerste plaats. Het aandeel van gebouwen in de CO2-uitstoot in Nederland bedraagt namelijk een slordige veertig procent. Veertig procent! En al die vervuilende auto’s, industrieën en veehouderijen dan? Die worden in de media immers altijd aangewezen als de hoofdschuldigen in de CO2-uitstoot. Helaas, gebouwen zijn nog grotere vervuilers.

450.000 gebouwen

Het leeuwendeel van de gebouwde omgeving bestaat uit woningen. Maar de rest – utiliteitsgebouwen – is bij uitstek het werkterrein van ons als facility-managers van Nederland. We praten dan over 450.000 gebouwen met een totale oppervlakte van 600 miljoen m2. Hoe is het gesteld met de duurzaamheid daarvan?

Hard aan trekken

Van het totaal voldoet slechts één procent aan het duurzaamheidskeurmerk voor de bouw: BREEAM-NL. Terwijl meer dan de helft van de kantoren in Nederland niet eens Energielabel C haalt, dat toch al over vijf jaar het minimale vereiste is. We moeten er dus snel en hard aan trekken. En dat gebeurt gelukkig ook.

Energietransitie

Vooral bestaande kantoren zijn een probleem. Nieuwbouw niet; daar zie je juist sterke, innovatieve ontwikkelingen. Maar helaas maken bestaande kantoren het merendeel uit van het bestand. Daar is de aandacht dan ook op gericht van de bouwwereld. Die heeft zich samen met eindgebruikers en overheden verenigd in de Dutch Green Building Council. Deze DGBC lanceerde vorig jaar het Deltaplan Duurzame Renovatie om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen.

Taak voor alle FM-collega’s

Namens de eindgebruikers heeft FMN zitting in de werkgroep Kantoren om ‘de weg naar Parijs’ uit te stippelen. Een belangrijke taak; niet alleen voor mij, maar voor alle FM-collega’s in het land. Als gebouwen de grootste vervuilers zijn, valt daar de meeste klimaatwinst te halen. En die winst kunnen juist wij binnenhalen. Dagelijks beslissen we mee over de energievoorziening in gebouwen, de selectie van leveranciers, de schoonmaak, het aanbod in bedrijfsrestaurants en de inkoop van verbruiksartikelen. Allemaal grote en kleinere aspecten van duurzaamheid, maar bij elkaar doorslaggevend voor de planeet.

Duurzaamheid op de agenda

Wees bewust van wat jij als facility-manager voor de planeet kunt betekenen. Zet duurzaamheid op de agenda en vergeet niet de praktijk van alledag. Zelfs zonder investeringen is vaak al tien tot vijftien procent energiebesparing haalbaar! Als facility-managers kunnen we samen echt het verschil maken.

Bron: FMN