‘Maatschappelijke plicht om zo snel mogelijk naar energielabel A te gaan’


Cocon Vastgoed heeft net de renovatie afgerond van haar jaren ’30 kantoor. Het gebouw ging van energielabel G naar A. Het doel is ook andere gebouwen te verduurzamen naar energielabel A. ‘Zo snel mogelijk,’ zegt technisch beheerder Frank van der Wal. ‘Wij zien het als onze maatschappelijke plicht.’

Dit bericht verscheen eerder op RVO.nl.

EPA-U advies

Het bedrijf werkte samen met een energieadviseur. Die stelde vast dat het kantoor energielabel G had. Dat moest dus beter. De adviseur stelde een EPA-U advies op en maakte inzichtelijk welke aanpassingen interessant waren. Dit advies heeft het bedrijf met eigen software getoetst.

Vier maatregelen

Uit het advies bleek dat er vier maatregelen nodig waren voor een energielabel A. Van der Wal: ‘Deze maatregelen leveren naast een grote energiebesparing ook een enorme besparing in de CO2-uitstoot op’. De maatregelen waren:

  • Een gasabsorptiewarmtepomp. Deze pomp haalt warmte uit de buitenlucht.
  • Vervanging van de VR-ketel door twee HR-ketels die wisselend ingeschakeld kunnen worden.
  • Een nieuwe balansventilatie met warmteterugwinning en debietregeling. Deze maakt maximaal gebruik van de afgezogen (warme) lucht en gebruikt dit voor de verwarming van de ingeblazen lucht.
  • 40% nieuwe ledlampen in plaats van TL-lampen.

Subsidies

Voor financiering van de aanpassingen gebruikte Cocon verschillende regelingen. Zo maakt het bedrijf voor de ledverlichting gebruik van de Energie-investeringsaftrek. Voor de gasabsorptiewarmtepomp ontving het bedrijf in 2017 €5.000 euro vanuit de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Ambitie energielabel A

De ambitie is energielabel A voor alle gebouwen. Daarmee gaat het bedrijf verder dan de voorgenomen verplichting van energielabel C voor kantoren. Van der Wal: ‘Zelfs met onze monumentale panden hebben wij de ambitie naar een A-label te gaan. Daartoe zijn we niet verplicht, maar we willen het toch. We vinden dat we een stapje extra moeten doen en niet alleen het minimale.

Een groen kantoor krijg je zo

Voor andere kantooreigenaren die willen verduurzamen, heeft Van der Wal de volgende tips.

  • Kijk naar de efficiëntie van de installaties en verlichting.
  • Bekijk de capaciteit aan cv-ketels en vervang dit (deels) door bijvoorbeeld een warmtepomp. Ga hierbij uit van 5-10% van de warmtevraag bij utiliteitsbouw.
  • Kies voor maatregelen die leiden tot een beter energielabel en die voldoende opleveren qua energiebesparing en CO2-uitstoot. Leer meer over de materie en kijk per gebouw wat de mogelijkheden zijn.

Meer weten?

Bron: RVO.nl