Verduurzaming van gebouwen versnellen door middel van Energieprestatiecontracten


Energiebesparing in gebouwen zal een belangrijke bijdrage moeten leveren aan onze energie- en klimaatdoelen. Om dit te realiseren is een enorme versnelling nodig van de verduurzaming. Energieprestatiecontracten (EPC’s) kunnen hier een goede rol in spelen. De laatste jaren zien we een groei in het aantal EPC’s en in de omvang van die EPC’s. Binnen Europa wordt Nederland gezien als ‘emerging market’.

Nieuwe praktijkvoorbeelden

RVO heeft een whitepaper gemaakt om ondernemers, gemeenten, opdrachtgevers en bouwprofessionals te inspireren en kennis over te dragen rondom energieprestatiecontracten. Deze vijfde whitepaper bevat een aantal nieuwe praktijkvoorbeelden van gebouweigenaren die op portefeuilleniveau kiezen voor het uitbesteden van verduurzaming via Energieprestatiecontracten. De focus ligt hierbij op overheden en maatschappelijk vastgoed. Daarnaast zijn enkele artikelen over nieuwe ontwikkelingen en visies over energietransitie, triple-win modellen en EPC’s opgenomen. De artikelen zijn in 2017 in diverse media verschenen en nu gebundeld.

U vindt hier de volgende nieuwe inzichten en praktijkcases:

  • Interview met Irma Thijssen en Selina Roskam
  • Aanpak van de gemeente Enschede
  • Aanpak van de gemeente Nijmegen
  • Aanpak van de Universiteit Leiden
  • Aanpak van het Rijksvastgoedbedrijf bij gebouwen van de Belastingdienst; drieluik
  • Aanpak van de gemeente Eindhoven
  • All-in huur; kan dit triple-win-model de energietransitie versnellen?
  • EPC’s als oplossing voor scholen
  • De rol van EPC’s en EPC-Facilitators bij de energietransitie

Download hier de whitepaper of bekijk de whitepaper onderaan het bericht.

GuarantEE

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt het verduurzamen van vastgoed, implementatie van energiewetgeving, het werken met EPC’s en het inschakelen van EPC-Facilitators vanuit het Europese programma guarantEE, een samenwerking van 14 Europese partners, met cofinanciering van de Europese Commissie via Horizon 2020.
Meer informatie: www.rvo.nl/esco en http://guarantee-project.eu.

Bron: Energieslag RVO en guarantEE