‘We hebben alles en iedereen nodig. Er is niet maar één oplossing’


Het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) organiseert de komende maand vijf bijeenkomsten in het land om de inbreng van burgers bij het Klimaatakkoord te vergroten. De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor mensen die lokaal al actief met de energietransitie bezig zijn.

Het NPBO wil nagaan wat burgerorganisaties nodig hebben om met de energietransitie aan de slag te gaan. De uitkomsten leggen ze voor aan de sectortafels. Ook houdt het NPBO in de gaten wat er van hun inbreng in het uiteindelijke Klimaatakkoord terecht komt.

Dit bericht verscheen eerder op Klimaatakkoord.nl.

‘Het is én…, én…, én…’ als het gaat om het beperken van de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2 graden Celsius. Dat is de conclusie van de eerste regiobijeenkomst van het Klimaatakkoord in Zutphen. Een spervuur van vragen, opmerkingen, ideeën en zorgen deelden de aanwezigen met Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, Annemieke Nijhof, voorzitter van de sectortafel Mobiliteit, en Thijs de la Court, secretaris van het Gelders Energieakkoord.

Zorg over CO2 opslaan onder de grond

Een van de eerste onderwerpen die aan de orde komt is het opslaan van CO2 onder de grond. Als gespreksleider Inge Diepman vraagt wie het een eng idee vindt, steken meerdere mensen hun hand op. Toch is er ook iemand in de zaal die een lans wil breken voor CO2-opslag: ‘Het is pure tijdwinst. En die tijd hebben we nodig om toepassingen te zoeken.’ Ed Nijpels onderschrijft dat er groot ingezet moet worden op innovatie, maar dat er ook nu veel moet gebeuren. Waterstof is daar een voorbeeld van. Een van de bezoekers vindt dat alle ballen op waterstof moeten worden gezet. Nijpels: ‘Waterstof heeft veel potentie, maar daarmee halen we de doelstellingen van 2030 niet.’

Beter luisteren

Dat er haast is, is duidelijk. ‘Move before you’re ready’ is het motto van Nijhof. ‘We kunnen in deze crisis niet in analyses blijven hangen, en eerst de volledige samenhang en alle consequenties uitdokteren.’ Toch wil de zaal meegeven dat er beter geluisterd moet worden naar wetenschappers. ‘Er wordt te vaak geluisterd naar economen,’ vindt een aanwezige. En een ander vindt dat wel degelijk ook naar de samenhang met de 17 sustainable development goals van de Verenigde Naties gekeken moet worden. Thijs de la Court ondersteunt de opmerkingen: ‘Haast en belangen leiden vaak tot keuzes die niet goed gefundeerd zijn.’

Luchtvaart is ook een nationale kwestie

Luchtvaart blijkt een precair onderwerp. Feitelijk is de internationale luchtvaart geen gespreksonderwerp voor het nationale Klimaatakkoord, maar moet het op internationaal niveau aangepakt worden. Toch is het een terugkomend kritiekpunt aan het adres van het Klimaatberaad via de website, en ook deze avond vanuit de zaal. Annemieke Nijhof beaamt dat het wel degelijk ook een nationaal aan te pakken kwestie is. ‘Te lang is het als argument gebruikt om niets te doen.’ Na een korte stemming is de conclusie dat bijna alle aanwezigen in ieder geval voor invoeren van de vliegtaks zijn.

Biomassa is geen oplossing

Verschillende mensen delen hun zorgen over de populariteit van houtkachels. Een aanwezige vertelt zelfs dat een installateur laatst trots was een huishouden losgekoppeld te hebben van het aardgas. ‘Nu hebben ze een palletkachel…’ Dat het verstoken van hout geen oplossing is, daar zijn de meesten het wel over eens. En dat geldt net zo goed voor elektriciteitscentrales. Leffert Oldenkamp, een expert in de zaal, legt het heel helder uit. ‘Biomassa is een fossiele brandstof, net als aardolie, gas en kolen.’ Eén ding is duidelijk, zegt Nijpels: ‘De lijn van het Klimaatberaad is dat biomassa geen brandstof is, maar wel een alternatief voor de vervaardiging van aardolie gebaseerde productie zoals plastics.’

Elke wijk kent deskundige mensen

Het aanpakken van de veehouderij en de Nederlandse vleesconsumptie, een pleidooi voor de winst van circulaire economie, het verdelen van de lasten van de klimaatmaatregelen en de zorg voor mensen die niet of nauwelijks rond kunnen komen, de onzekerheden die de ‘klimaathype’ met zich mee brengt… Het komt allemaal aan de orde op de eerste regiobijeenkomst. Nijhof: ‘We hebben alles en iedereen nodig. Er is niet maar één oplossing, en er is niet maar één partij die het kan oplossen.’ De oplossingen en ideeën moeten vanuit Den Haag en vanuit de lokale politiek komen, maar net zo goed vanuit de burgers en het bedrijfsleven. Kennis zit overal. De la Court: ‘Elke wijk kent nieuwsgierige en deskundige mensen. En daarom moet informatie wederkerig zijn.’

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

Bekijk hier het volledige programma.

Bron: Klimaatakkoord.nl

Beeld klimaatakkoord-bijeenkomst-02: SER / Hans Roggen
Beeld klimaatakkoord-bijeenkomst-02: SER / Hans Roggen