‘Subsidieplafond op zonne-energie is slecht voor het klimaat’


UNETO-VNI is blij dat er snel duidelijkheid komt over de opvolging van de salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen. Tegelijkertijd waarschuwt de installatiekoepel voor het effect van een eventueel subsidieplafond. Bestuursvoorzitter Doekle Terpstra vindt het essentieel dat minister Wiebes een ruim budget beschikbaar stelt voor de terugleversubsidie.

Dit bericht verscheen eerder op UNETO-VNI.nl.

Terpstra: ‘Als je investeert in zonnepanelen, moet je erop kunnen rekenen dat de stroom die je produceert voldoende oplevert. Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen, moet zonne-energie aantrekkelijk blijven.’ Minister Wiebes kondigde vrijdag 15 juni aan dat hij de succesvolle salderingsregeling voor zonnepanelen in 2020 vervangt door een terugleversubsidie.

Géén onzekerheid

De nieuwe regeling gaat ervan uit dat eigenaren van zonnepanelen hun investering in ongeveer zeven jaar moeten kunnen terugverdienen. UNETO-VNI juicht dat toe, maar Doekle Terpstra benadrukt dat er geen enkele onzekerheid bij consumenten mag ontstaan over de beschikbaarheid van de terugleversubsidie. ‘In het verleden hebben we gezien dat een subsidiepot die halverwege het jaar leeg is, consumenten onzeker maakt. Het risico bestaat dat mensen hun investering dan uitstellen en wachten op het moment dat er wél subsidie beschikbaar is. Als dat gebeurt, halen we de doelstellingen van het Klimaatakkoord niet.’

Hou het simpel

UNETO-VNI vindt verder dat de nieuwe regeling niet onnodig ingewikkeld moet worden. Terpstra: ‘Op dit moment is het voor consumenten met zonnepanelen glashelder en heel makkelijk. Dat moet zo blijven om de groei vast te houden.’

In 2017 hebben installateurs in ons land 3 miljoen zonnepanelen geplaatst, een toename van bijna 60 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bij ruim een half miljoen Nederlanders liggen nu zonnepanelen op het dak. Terpstra: ‘Dit is pas het begin. We moeten alle dakruimte in ons land gaan benutten.’ Inmiddels neemt ook het aantal installateurs van zonnepanelen razendsnel toe. De solar-sector is nu al goed voor 10.000 arbeidsplaatsen.

Scholen en kantoren

UNETO-VNI vindt dat ook scholen en kantoren voor de nieuwe regeling in aanmerking moeten komen. Minister Wiebes heeft aangekondigd dat hij die mogelijkheid gaat onderzoeken. Terpstra: ‘Veel scholen en kantoren hebben platte daken, waar je op grote schaal zonnepanelen kunt plaatsen. Deze regeling kan een stimulans zijn om die daken te gebruiken voor duurzame energie.’

Bron: UNETO-VNI

Beeld techniek nederland: UNETO-VNI / UNETO-VNI